MENU text
text

AKTUALITY

Dřevopodnik

2016

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

Statutární město Brno

Lokalita

Brno

Rozloha

2,6 ha

Spolupráce

ECOTEN, ALTIMAPO

Kvalitní podklady pro rozhodování ve městech jsou nezbytnou potřebou a zároveň vnímaným deficitem ve veřejné správě politiky, úředníky, odborníky a samotnými aktéry. Jednotná metodika pro posuzování, definici potenciálů a vytváření podkladů pro rozhodování města je cestou, která umožní efektivně řídit a rozhodovat. Právě projekt Dřevopodník byl případovou studií, která měla za cíl ilustrovat metodiku posuzování a vytvořit podklad pro rozhodování o možnostech transformace a rozvoje území. Zadavatel vybral jeden z mnoha brněnských brownfieldů – Areál bývalého Dřevopodniku a jeho bezprostřední okolí v rámci urbánního bloku.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

V první fázi byla zpracována základní analýza a definován potenciál. V druhé fázi byla metodika aplikována dále, vymodelovány scénáře rozvoje v minimální a maximální variantě, kde ekonomickém vyhodnocení následně ukázalo, jaká je efektivní cesta pro město v nakládání s tímto areálem. Tato studie dále slouží jako podklad pro rozhodnutí města v otázce dalšího postupu. Projekt dále pokračuje detailním vyhodnocením a ekonomickým posouzením areálu Dřevopodniku, kde je zároveň vyhodnocován scénář efektivity vzniku družstevního bydlení pro obyvatele Brna.

ADRESA