MENU text
text

AKTUALITY

Anketa pro časopis ASB: Developerské projekty a veřejný prostor

Tomáš Ctibor sdílel svůj názor na developerské projekty a veřejný prostor v rámci ankety pro časopis ASB. Níže si dovolujeme nasdílet odpověď. Děkujeme časopisu ASB za oslovení a možnost sdílet naše myšlenky a zkušenosti!

 

Otázka: Jak zlepšit kvalitu veřejného prostoru u developerských projektů?

Kvalitní veřejné prostory a občanská vybavenost mají zásadní vliv na fungování sídel a kvalitu života jejich obyvatel. Stále větší roli hrají při výběru rezidenčního či administrativního developerského projektu u budoucích uživatelů. Co by napomohlo ke zlepšení kvality a funkčnosti veřejných prostranství u developerských projektů?

V posledních letech mají budoucí uživatelé bohužel čím dál méně na výběr kvůli nedostatečné nabídce a cenám realitního trhu. I proto je důležité, aby byl kladen na kvalitu veřejných prostor důraz.

Velký přínos by mělo narovnání vnímání spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Stále se setkávám s tím, že město je v opozici vůči developerům. Tuto optiku je třeba změnit. Město a developer by měli být partneři, kteří mají společný cíl na rozvoji území. Vztah města a developerů musí být založen na znalosti potřeb a jasných pravidlech, důvěře a otevřeném dialogu.

Dané území je třeba důkladně poznat, prověřit a zanalyzovat. Pouze díky podrobné znalosti území a potřeb jeho uživatelů je možné vytvořit konkrétní strategii rozvoje. Zásadní je v tomto bodě mezioborová spolupráce umožňující nahlížet území z různých pohledů. Svůj prostor by měla dostávat i veřejnost jako nositel každodenních zkušeností s životem v daném místě. Projekt by měl naplňovat potřeby uživatelů nejen po realizaci, ale i za dalších deset, dvacet nebo třicet let. Za zásadní prvek udržitelnosti považuji adaptibilitu a flexibilitu v čase a prostoru.

Města mají navíc jedinečnou příležitost iniciovat rozvoj v územích, která vlastní. Právě zde mohou stanovovat podmínky ve spolupráci se soukromým sektorem. Příkladem mohou být projekty obytné čtvrti Dvorce v Táboře nebo území bývalého cukrovaru v Břeclavi, kde města vypsala urbanistické soutěže. Se 4ct zde pomáháme nastavit strategii a pravidla pro zajištění kvality výstavby i ekonomické proveditelnosti.