MENU text
text

AKTUALITY

Jak se tvoří územní plán - rozhovor s Michalem Wagnerem

Hlavní analytik nového územního plánu Ústí nad Labem Michal Wagner přibližuje, co jeho práce vlastně obnáší a co ho na práci s daty nejvíce baví.

 

1/ Na novém územním plánu pro Ústí pracuje široký tým expertů a odborníků. Ty v týmu zastáváš pozici hlavního analytika. Co to přesně znamená a co máš vlastně na starosti?
V současnosti zpracovávám rozsáhlou analýzu stavu a potenciálu území Ústí nad Labem. Analyzuji nejen současný územní plán, územní studie a rozvojové plochy, ale také například dopravu, školství, zdravotnictví, veřejná prostranství, zeleň nebo infrastrukturu města i okolí. Na základě těchto dat zpracovávám jak klasické, tak interaktivní mapy a shrnující dokumenty, kde jsou data popisována a vizualizována i pomocí dalších nástrojů. Zpracovávám také mapy a podklady pro naše externí experty, kteří se již úzce zabývají například krajinou, dopravou nebo technickou infrastrukturou. Detailně jsme taktéž mapovali několik stovek připomínek a podnětů k zadání ÚP v GISu. Moje práce je tedy hlavně získávat informace z dat a interpretovat je graficky i textově.

 

2/ Už jsi někdy na projektu podobného rozsahu pracoval?
V oboru územního plánování jsem již pracoval. Nicméně nový územní plán Ústí nad Labem je svým rozsahem jednoznačně největší, na kterém jsem měl možnost se podílet. 4ct se ovšem podařilo sestavit tým špičkových expertů ve svých oborech s mnohaletými zkušenostmi a věřím, že nový územní plán pro zmíněné krajské město bude velmi užitečný pro jeho další rozvoj. Již teď víme, že město má významný potenciál a my chceme udělat vše, co je v našich silách, abychom mu pomohli vytvořit územní podmínky pro jeho využití a rozvoj Ústí.

 

3/ V jaké fázi se projekt aktuálně nachází? A jaké budou další nejbližší kroky?
V současnosti provádíme průzkumy a rozbory území Ústí nad Labem. Analyzujeme také plánované rozvojové projekty nebo jeho vazby na okolí, Prahu nebo Drážďany. Moje práce je hlavně zpracování dat do grafické podoby jako jsou například mapy. Výstupem budou ucelené analýzy, které budou sloužit jako podklad ke tvorbě územního plánu. Bez detailního rozboru a pochopení území není totiž možné připravit takový územní plán, který bude dobře sloužit městu při jeho dalším rozvoji.

 

4/ Co tě na práci s daty nejvíce baví?
Nejvíce mě baví kreativita, s kterou lze data zpracovat a vizualizovat. Máme k dispozici nejnovější a nejlepší software na analýzu prostorových dat, kde existuje velké množství nástrojů, které se stále zdokonalují. Díky nim mohu zpracovat data tak, aby byly srozumitelné pro všechny zainteresované strany. Každý projekt je jiný, proto jsem rád, že mohu vymýšlet řešení pro jednotlivé projekty na míru. Jelikož pracuji s experty z jiných oborů, tak jsem rád, že se od nich mohu naučit i jiné dovednosti. Proto není moje práce nikdy stereotypní a stále je kam se posouvat a co zlepšovat.