MENU text
text

AKTUALITY

IPR Praha, KAM Karlovy Vary a KAM Brno. Všechny tři instituce mají něco společného. Na jejich počátku stál náš výzkum Jak organizovat plánování, který realizovala Klára částečně v rámci svého doktorského studia na ČVUT. 

 

Už během studia se totiž zaměřovala na strategická témata. Zkušenosti získané z akademického i pracovního prostředí koncentrovala Klára do své diplomové práce zabývající se vizí Plzně a jejími řekami. Vedle ČVUT studovala také ve Spojených státech amerických, kde se jí povedlo načít možnou spolupráci české vysoké školy s centrem zaměřeným na plánováním měst – Kansas City Design Center.  

 

Klára působila v celé řadě architektonických a projekčních kanceláři v České republice jako jsou Archilab, Olaf studio, SPS správa nemovitostí a další. Získala zde zkušenosti s projekcí, inženýringem a procesní koordinací projektů. Byla spoluorganizátorkou studentské soutěže Superstudio. Připravovala a vedla kurz Urban Design Workshop v rámci letní školy organizované European Center for Career Education. Působila jako hlavní architekt celorepublikového festivalu Kontejnery k světu, jehož cílem bylo upozornit na důležitost veřejného prostoru ve městech.