MENU text
text

AKTUALITY

4ct slaví 8. narozeniny!

Právě dnes jsme s vámi již 8 let při plánování vašich měst a obcí. Díky tomu, že neleníme jsme od roku 2015 stihli zanalyzovat celkem 14 500 ha území v různých částech ČR, což je téměř srovnatelné s rozlohou Lichtenštejnska.Naším hlavním cílem je pomáhat na svět kvalitním, udržitelným a flexibilním čtvrtím, městům a obcím. V průběhu uplynulých 8 let se nám již mnohokrát potvrdilo, že po tomto typu služby je poptávka, a že naše práce je pro města a vlastníky přínosná.

Jsme vděční za všechny dosavadní zakázky a spolupráce díky kterým můžeme v naší práci pokračovat. Těšíme se na další výzvy a příležitosti. Jsme totiž 4ct!