MENU text
text

AKTUALITY

Vznik nové obytné čtvrti zase o krok blíž

Dovolujeme si sdílet článek o projektu nové čtvrti v Táboře, který vyšel v zářijovém vydání zpravodaje Noviny táborské radnice.

V červnu byla dokončena územní studie od Norma architekti, která zakotvila pravidla pro novou čtvrť Dvorce.

Návrh má kapacitu zhruba pro 1600 nových obyvatel a po kompletním dokončení přinese cca 700 nových bytů. V návaznosti je připravována strategie rozvoje území a návrh obchodního modelu, jak s územím dále nakládat a rozvoj realizovat. Přípravu zajišťuje ve spolupráci s městem společnost 4ct, která byla součástí vítězného týmu soutěže a problematice rozvoje území se dlouhodobě věnuje. Smyslem je připravit projekt tak, aby byl rozvoj území proveditelný a město zajistilo realizaci nové městské čtvrti s vysokou architektonickou kvalitou, která bude přínosem pro všechny obyvatele města. „Z hlediska rozsahu a procesního nastavení se jedná v rámci České republiky o výjimečný projekt, kdy je město aktivním hráčem v přípravě rozvoje takto rozsáhlého území, a má tak možnost zásadním způsobem ovlivnit výslednou podobu transformace brownfieldu v novou městkou čtvrť,“ říká Jaroslav Dědič, urbanista a manažer projektu z kanceláře 4ct.

Město v roli vlastníka většiny pozemků bude mít hlavní slovo při určování podmínek pro rozvoj – finančních, procesních, smluvních i architektonických. V současné době se připravují pravidla pro výběr partnerů a investorů tak, aby na začátku roku 2023 bylo možné zahájit obchodní jednání a spustit výběrová řízení. Cílem je najít vhodnou míru zapojení soukromého sektoru při zachování vlivu na podobu rozvoje území. O možnou spolupráci se již přihlásilo několik soukromých subjektů včetně České spořitelny v rámci programu Dostupné bydlení. Cílem města je najít vyvážený poměr mezi byty k prodeji a k pronájmu v různých cenových hladinách a standardech. „Ověřujeme různé modely bytové výstavby, včetně možnosti realizace družstevního bydlení, v plánu je také rozšíření bytového fondu města Tábor,“ říká Štěpán Pavlík, starosta města. V první etapě bude zahájena příprava páteřní tech- nické infrastruktury, úprava ulice Kyjevská a první kroky vedoucí k rozšíření parku. Tyto kroky by mohly začít již v roce 2023 a 2024. S první realizací bytové výstavby se počítá v roce 2025.

Autorka: Iveta Čierna, koordinátorka projektu

 

Více informací o projektu naleznete zde ➜ https://4ct.eu/projekty/obytna-ctvrt-dvorce-v-tabore

Celé aktuální vydání Novin táborské radnice naleznete zde ➜ https://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=85957