MENU text
text

AKTUALITY

Jak vypadá finální výstup změny územního plánu?

Nedávno jsme vás informovali o tom, že dokončujeme změnu územního plánu ve Strakonicicích. Dnes vám chceme přiblížit, jak jak takový výstup vlastně vypadá.

Právě jsme dotiskli Změnu č. 12 Územního plánu Strakonice a Úplné znění tohoto Územního plánu po vydání změny.

Každá dokumentace je velmi obsáhlá. Naleznete v ní následující části:
- Změnové výkresy
- Textovou část včetně odůvodnění 
- Datovou část

Celkem jsme tak odevzdali 160m výkresů!

Ve změnových výkresech a textech jsou znázorněny veškeré úpravy, které se v ÚP dějí. V úplném znění jsou pak tyto změny do platného ÚP zapracovány tak, aby byla jedna verze ÚP, podle které se rozhoduje. Vzhledem k velikosti území Strakonic se zde každý výkres ještě dělí na dvě části.

Dokumentaci samozřejmě odevzdáváme i v online verzi, kterou naleznete zde: 
https://www.strakonice.eu/en/node/33849