MENU text
text

AKTUALITY

Florenc + Těšnov 21

Rozvoj území Florence se vymyká z kontextu standartních rozvojových projektů v České republice. Vymyká se právě tím, že se nejedná o projekt, nýbrž o koordinovaný proces, v jehož rámci vzniká rozmanité bohaté město s vysoce kvalitním prostředím. Nejde tedy o solitérní počin, ale o společné úsilí města, státu, soukromých investorů, vlastníků a odborníků, který nezbytně vede k jedinému společnému cíli a tím je vytvoření trvalé a udržitelné hodnoty.
Jedná se vskutku o komplikované území – významný dopravní uzel s velkým množstvím podzemních staveb, o jehož nové podobě se vedou debaty již několik let. Zde bylo proto nutné, aby od začátku probíhala spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. 4ct je u rozvoje Florence ve spolupráci s ČSAD již šest let. Společně s ČSAD jsme v detailu rozpracovali transformace území v úzké spolupráci s ostatními klíčovými stakeholdery. Z této intenzivní kooperace, vedené špičkovými odborníky, vznikla koordinovaná studie, která integrovala a zobrazila na počátku učiněné dohody a stanovila rámec pro potřebné změny územního plánu tak, aby bylo možné v budoucnu zahájit plánovaný rozvoj tohoto strategického území v centru Prahy s vizí dosáhnout komfortního a dlouhodobě udržitelného města pro život.
Na konci loňského roku byly vyhlášeny výsledky mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže Florenc 21. Cílem bylo nalézt budoucí podobu území mezi Florencí a Masarykovým nádražím. 
 
Vítězný návrh vzešel z týmu UNIT Architekti, A69 – architekti a Marko&Placemakers. Odbornou porotu oslovilo zejména to, jak návrh propojuje řešené území s okolními místy městských částí. Výběrem vítězného týmu však intezivní práce teprve započala. Soutěž byla jen prvním krokem. Úkolem týmu bylo dopracovat návrh dle požadavku zadavatelů tak, aby promítl dohody, zpřesnil a doformuloval stále nejasná místa návrhu. Zadavatelé společně s vítězným týmem a hlavním městem intenzivně pracovali na návrhu tak, aby vše vedlo ke vzniku nového a moderního autobusového terminálu na Florenci citlivě zakomponovaného do živé a příjemné nové městské čtvrti. Cesta k finálnímu výsledku vyžadovala ještě spoustu práce, přemýšlení a úsilí. U celého procesu byla nadále přítomna pracovní skupina.

 

Na konci září 2022 vítězný tým představil tento dopracovaný návrh do podoby územní studie s regulačními prvky, jehož podobu jsme pomáhali utvářet. Tento výstup je podkladem pro změny územního plánu, které jsou právě projednávány.
 
Soutěž Florenc 21 byla jedna z prvních neanonymní soutěží takového rozsahu, tzv. soutěžní dialog. Hlavní výhodou této formy soutěže je, že jsou do procesu všichni zúčastnění zapojeni od samého začátku. Což výrazně zvyšuje šance na úspěšnost celého projektu. V případě Florence se jednalo se o výrazný milník v městském plánování pro ČR, a my jsme moc rádi, že jsme u iniciace tohoto kroku mohli být.
 
„Nehledáme řešení, které bude trvalé. Florenc určitě zůstane dopravním terminálem a přestupním bodem, ale frekvence, motivace a módy přestupů se budou zcela jistě měnit. Návrh by proto měl mít ve své DNA zejména flexibilitu a schopnost adaptovat se na změnu,“ komentoval Tomáš Ctibor proces hledání nové podoby Florence.
 
Hlavní město Praha, na základě doporučení soutěžní poroty, současně zadalo týmům, které se umístily na sdíleném 2. místě, zpracování ideových architektonicko-krajinářských studií parku Těšnova, a to včetně možnosti transformace severojižní magistrály.
 
Záznam všech tří prezentací a diskuzí k nim můžete shlédnout zde ➜ https://www.facebook.com/events/1038630793480856/?active_tab=discussion

Více informací o strategii ÚAN naleznete zde  https://4ct.eu/projekty/strategie-rozvoje-an-florenc