MENU text
text

AKTUALITY

Vystudoval na obor Architektura a Urbanismus při Fakultě Architektury ČVUT a na stáži na Vysoké Škole Uměleckoprůmyslové v Praze; při studiu se soustředil zejména na AEC systémy, procedurální navrhování, právo a urbanismus. Školu uzavřel vypracováním diplomové práce "Produkce v současném městě" a státní zkouškou s výborným hodnocením. Během studií a po nich pracoval v několika architektonických ateliérech v Praze a v Amsterdamu - Aulík Fišer Architekti, A69 architects a SeARCH Architekten. V těchto pozicích se účastnil na návrzích administrativních budov, hotelů, modulárních staveb, vypracovávání územních plánů, zaměřování a analýzách současného stavu i grafického designu knižních publikací. Během samostatné praxe posléze ve dvoučlenném týmu vypracoval vítězný návrh v architektonické soutěži na revitalizaci nábřeží v Uherském Hradišti.

 

Po získání přímých zkušeností s urbánním navrhováním se soustředil ve na zefektivňování procesů v  navrhování a tvorbu programů a nástrojů pro efektivnější a koordinovanější práci s prostorovými daty, a rovněž se zaměřil na pokročilé metody datové a prostorové analýzy. Pro 4ct na těchto úkolech pracoval v Praze a v Berlíně. Pro práci využívá zejména systémů GIS (Arcgis, QGIS) a BIM (Revit, Archicad), účelově pracuje s jazyky Python, Arcade, R a SQL. Integraci těchto nástrojů považuje za klíčovou pro další rozvoj a optimalizaci urbánního rozvoje.