MENU text
text

AKTUALITY

Koncepce rozvoje oblasti Hluchov-Houštka

S radostí vám představujeme další projekt, na kterém právě pracujeme. Oblast Hluchov-Houštka se nachází v labské nivě v unikátním dvojměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Území představuje výjimečné přírodní zázemí města s velkým a bohužel zatím nenaplněným potenciálem. Přirozeným těžištěm území je Houštka, lesopark, sportovně-rekreační areál, a také brownfield s významnou lázeňskou historií.
 
Město se proto rozhodlo oslovit tým Neuhausl Hunal, Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler a 4ct s jasným cílem:
- Nalézt sdílenou vizi rozvoje území
- Identifikovat klíčové místa a témata k řešení
- Navrhnout základní principy a koncepci rozvoje
- Navrhnout strategii, procesní postup a další kroků k naplnění navržené koncepce
 
Klíčem k řešením takto rozsáhlého území s různorodými zájmy a potřebami je dle našeho názoru schopnost naslouchat, respektovat fungující provozy a aktivity v území, hledat možné synergie a rozvíjet silné stránky v území.
 
Více informací o projektu naleznete zde: https://4ct.eu/projekty/hluchovhoustka