MENU text
text

AKTUALITY

Soutěžní týmy odprezentovaly porotě svůj koncept pro nové centrum Hostivaře

Společným workshopem vybraných soutěžních týmů a poroty byla ukončena první fáze urbanistické soutěže „Nové centrum Hostivař“, která má za cíl najít optimální urbanistické řešení dopravního uzlu asouvisející území u Nádraží Hostivař. Zadavatelem je společnost Zelená Hostivař patřící do skupiny JRD ve spolupráci sMěstskou částí Praha 15 a hlavním městem Prahou.

Své koncepty na proměnu zanedbaného okolí tramvajové smyčky prezentovalo pět multioborových soutěžních týmů. Týmy byly vybrány porotou vprvní fázi soutěže dle portfolií referenčních prací a popisu profesního přístupu k zadání. Do druhého workshopu postoupili tito soutěžící: 

- Pavel Hnilička Architects-Planners 

- Pelčák a partner architekti 

- gogolák + grasse 

- UNIT+A69+DUA+Land05+ONPlan 

- agps architecture

Dvoudenní workshop zahájily vúterý ráno vstupy přizvaných odborníků kjednotlivým návrhům.Porota si vyslechla posouzení zoborů enviromentální udržitelnosti (JRD), vodních toků (OCP MHMP), městské výstavby (Pražská developerská společnost), ekonomiky (4ct), veřejných prostranství (IPR Praha), územního plánování (IPR Praha) a dopravy (DPP, ROPID, IPR Praha, ETC). Odpoledne přišly na řadu prezentace jednotlivých soutěžních týmů. Soutěžící měli pro představení svého návrhu přesně vymezený čas, který zahrnoval i prostor pro diskuzi sporotou. Osobní setkání se soutěžícími pomohlo porotcům lépe pochopit předložené návrhy a doptat se na další aspekty návrhů.

Ve středu dopoledne proběhlo uzavřené jednání porotců k výběru týmů, které postoupí do finále soutěže. Porota po pečlivé rozvaze rozhodla, že nejlépe zadání zpracovali týmy Pavel Hnilička Architects-Planners a UNIT+A69+DUA+Land05+ONPlan. Tyto týmy dostanou příležitost své návrhy dopracovat a bojovat o celkové vítězství vsoutěži. Gratulujeme! Poděkování patří ale také nepostupujícím týmům, které do svých konceptů vložili mnoho úsilí a času.

Poslední třetí workshop čeká vybrané týmy a porotu vkvětnu 2024. Těšit se můžeme na vyhlášení vítězů soutěže vpražském CAMPu i výstavu všech odevzdaných návrhů.