MENU text
text

AKTUALITY

Autobusové nádraží Kladno

Jak postupovat při rozvoji autobusového nádraží je komplexní téma, které řeší mnoho měst v ČR. Proč se jedná o tak zásadní krok v městském plánování? Protože ovlivní rozvoj daného města na další desítky let. V této situaci se nyní nachází Kladno a 4ct pomáhá s tím, aby budoucí rozvoj byl smysluplný a pro město maximálně přínosný.
Kladenské autobusové nádraží se nachází v území, které zásadně ovlivňuje fungování centrální oblasti města, a to ve všech ohledech, včetně urbánních, ekonomických a sociálních. Budoucí rozvoj území má mimo jiné i možnost zásadně ovlivnit rozvoj transformační oblast Vojtěšská huť (i v tomto kontextu se 4ct již podílelo). Kladno má tedy jedinečnou příležitost využít potenciál daného místa na maximum.
Pro město vypracujeme studii, ve které vyhodnotíme možnosti rozvoje autobusového nádraží, ověříme urbánní a ekonomické dopady existujícího řešení a případně tyto podklady doplníme, navrhneme a vyhodnotíme alternativní řešení. Cílem je vybrat takové řešení, které bude nejvíce vyhovovat potřebám a možnostem města.
Hotovou studii město následně využije jako návod, jak postupovat při rozvoji autobusového nádraží. Bude sloužit jako podklad pro rozhodování o možnostech rozvoje a vyjednávání s hlavními aktéry území. Takto zevrubná analýza založená na odborně vyhodnocených datech zajistí, že plánovaný rozvoj bude proveditelný a také dlouhodobě udržitelný. Studie by měla být hotová na podzim letošního roku.
4ct má se strategií na rozvoj autobusového nádraží již bohaté zkušenosti - dlouhodobě spolupracujeme s ČSAD Holding Praha na transformaci autobusového nádraží Florenc. Více informací o projektu naleznete zde ➜ https://4ct.eu/projekty/strategie-rozvoje-an-florenc.
Aktuálně také pracujeme na proměně autobusového nádraží v Karlových Varech.
Podrobné informace o projektu Vojtěšská huť Kladno ➜ https://4ct.eu/projekty/vojtesska-hut-kladno