MENU text
text

AKTUALITY

Projekt Tepna Náchod - jak vypadá výstup, který předáváme klientovi

Posledně jsme vám podrobně představili projekt Tepna Náchod. V příspěvku jsme shrnuli o čem projekt je a jak jsme se na něm podíleli. Dnes bychom rádi podrobněji představili jak vlastně takový výstup, který objednateli nakonec předáváme, vypadá a co přesně obsahuje.

 

 

V případě Město Náchod jsme zpracovali ověřovací ekonomickou studii, která obsahuje následující informace:

- Návrh a ověření koncepce - je navržená koncepce smysluplná s funkční?

- Ekonomické ověření - je návrh ekonomicky proveditelný (dle místních možností a poptávky)?

- Strategie - jak postupovat, aby byl projekt úspěšně realizovaný?

 

 

Všechny tyto informace klient obdrží v následovné formě:

- Přehledný textový dokument - shrnuje všechna doporučení a závěry.

- Analytická aplikace GIS - prezentuje analytické vrstvy a data.

- Interaktivní ekonomický dashboard - prezentuje ekonomické výsledky v různých scénářích pro celek i dílčí segmenty rozvoje.

 

 

Naší dlouhodobou snahou je vytvářet výstupy, které jsou klientům opravdu užitečné a mohou sloužit pro dlouhodobou práci při rozvoji území s možností postupného doplňování a aktualizace. Více informací o projektu naleznete zde: https://4ct.eu/projekty/ov-ovac-ekonomick-studie-tepna-n-chod