MENU text
text

AKTUALITY

Jak se daří českým městům adaptace na změnu klimatu? Odpovídá Jaroslav Dědič pro ASB.

Kolega Jaroslav Dědič se zapojil do ankety nejnovějšího čísla časopisu ASB a sdílel svůj pohled na téma adaptace na změnu klimatu a jak se to českým městů daří či nedaří. Děkujeme časopisu za oslovení!

 

 

Jak se podle vás daří velkým českým městům adaptace na změnu klimatu a další výzvy s ní souvisící? Jaké kroky byste vyzdvihli a co se naopak dlouhodobě nedaří?

Schopnost adaptace na změnu klimatu je přímo úměrná rychlosti plánovacích a povolovacích procesů v této zemi. A právě z tohoto důvodu si v českém kontextu můžeme všimnout primárně opatření na úrovni strategií, koncepcí a metodik. Konkrétních opatření s větším dopadem je stále pomálu. Jako pozitivní trend vnímám čím dál tím častější soutěže na řešení významných území. Jedná se o účinný nástroj pro hledání shody mezi veřejným a soukromým sektorem a faktor udržitelnosti a adaptability je často významnou součástí zadání.

Problematických míst je však mnoho. Jedním z nejpalčivějších je dle mého názoru chybějící hierarchizace (veřejných) zájmů. Nejsou stanoveny priority. Např. historická podoba náměstí vs. umisťování vzrostlých stromů, snadná údržba veřejného prostoru vs. schopnost vsakování, vyšší náklady opatření vs. schopnost si je obhájit. Řešením je integrační přístup a hledání společných řešení. Realitou je však stále spíš lpění na jednostranných pohledech a udržování status quo. 

Ing. arch. Jaroslav Dědič