PŘIHLÁSIT SE text
text

Pomáháme vytvářet chytrá, udržitelná a efektivní města a obce pro 21. století.

PROJEKTY

Analýza není samoúčelná disciplína. Důkladné porozumění výchozímu stavu, s jasnou identifikací parametrů území, vnímáme jako základ naší práce. Správně vyhodnocená a interpretovaná data jsou klíčem k úspěšným projektům. Tvoříme územní studie, koncepční studie a rozvahy. Věnujeme se poradenství při organizaci městského plánování. Města a obce dokážeme převést do přehledných dat. Znalosti architektury a urbanismu doplňujeme zkušenostmi na poli realitního trhu. Dokážeme analyzovat a vyhodnocovat ekonomické vazby v dané lokalitě. Procesy územního plánování a městského rozvoje tak chápeme na všech jeho úrovních.

  • Brno
  • Dubeč
  • Karlovy Vary
  • Košice
  • Praha
  • Ústí nad Labem
Strategie rozvoje ÚAN Florenc
Poradenství Košice – Analýza stavu strategických a koncepčních dokumentů a dat
Ověřovací ekonomická studie Pražské tržnice
Nové hlavní nádraží Brno
KAM Brno
KAM KV – Poradentství při zakládání kanceláře architektury města
Strategie rozvoje Dubeč
Pražské služby – Poradenství v územně plánovacím procesu
Dostavba prostoru OPUŠTĚNÁ – TRNITÁ v Jižním centru Brna
Koncepční studie Horní Měcholupy
Příměstský park Soutok
Jezero Milada
Máte zájem o podobné služby? Napište nám