MENU text
text

AKTUALITY

Tomáš je bývalý československý politik a poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum po sametové revoluci. Studoval architekturu na ČVUT a VŠUP. Od roku 1990 působil v oblasti trhu s nemovitostmi. Tomáš se stal rovněž jedním je zakládajících členů sdružení pro zahraniční investice –  AFI (Association for Foreign Investment). V letech 1996–2000 byl jmenován prvním předsedou tohoto sdružení, v současné době je jeho čestným členem. V letech 1998–2000 působil rovněž jako člen řídícího výboru CzechInvest. 

 

Tomáš pracoval ve společnostech MEI a B.I.R.T. jako partner a klíčový manager. Zásadní životní zkušenost mu přinesla pozice vedoucího odboru Strategického plánování na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, která krystalizovala v transformaci útvaru v progresivnější IPR Praha. Ten Tomáš vedl jako historicky první ředitel. Utvářel také stavební kameny nových plánovacích institucí jako je KAM v Brně, KAM KV v Karlových Varech a KAM v Ústí nad Labem. Navrhoval model fungování a celkovou strukturu těchto organizací městského plánování. 

 

V současnosti pracuje na přípravě transformace a rozvoje několika významných území v Praze, Brně a dalších městech České republiky. Nadále vyučuje na Fakultách architektury ČVUT a VUT. Spolupracuje na mezinárodním programu ECCEDU.