MENU text
text

AKTUALITY

Tomáš je dlouholetým členem mezinárodních organizací RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) a CRE (The Counselors of Real Estate), kde působil jako předseda Evropské komory. Byl rovněž jedním ze zakládajících členů sdružení pro zahraniční investice – AFI (Association for Foreign Investment). V letech 1996–2000 byl jeho prvním předsedou a v současné době je jeho čestným členem. V letech 1998–2000 působil rovněž jako člen řídícího výboru CzechInvestu. 

 

V současnosti je předsedou Sdružení pro architekturu a rozvoj. Ve své profesionální kariéře se podílel na mnoha významných rozvojových a transformačních projektech zejména v České republice. V letech 2013–2015 vedl úspěšnou transformaci Útvaru rozvoje hlavního města Prahy na dnešní Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Stál u zrodu celé řady dalších nových plánovacích institucí po celé republice – KAM v Brně, KAM v Karlových Varech. Nadále externě vyučuje na Fakultě architektury ČVUT. Účastní se mnoha mezinárodních konferencí a workshopů.