PŘIHLÁSIT SE text
text

Pomáháme vytvářet chytrá, udržitelná a efektivní města a obce pro 21. století.

O NÁS

Umíme číst město. Stavíme na datech a inovativních postupech. Poskytujeme komplexní služby, které vedou k pozitivnímu, ekonomicky proveditelnému a udržitelnému rozvoji regionů, měst a obcí, jednotlivých území i konkrétních projektů. Společnost 4ct založil v roce 2015 Tomáš Ctibor. Dnes naší platformu tvoří expertní tým a rozsáhlá síť spolupracujících odborníků. Specializujeme se na analýzu, nastavení a koordinaci procesu a řízení rozvojových projektů. Vždy přitom usilujeme o přiměřený a dostatečný rozvoj v čase i potřebných standardech. Pomáháme utvářet dlouhodobě udržitelné a aplikovatelné strategie. Informace a data o území umíme získávat, strukturovat, zpřehledňovat, vyhodnocovat a smysluplně využívat. Snažíme se hledat efektivní řešení a nové přístupy. Vyvíjíme vlastní analytické nástroje a aplikace. Umíme nalézt a odblokovat potenciál místa. Pracujeme na strategických projektech pro města i soukromé investory. Často koordinujeme jejich vzájemnou spolupráci. Hledáme dohodu v území. Věnujeme se územnímu plánování, rozvoji a transformaci měst a regionů, analýzám území, urbanistickým studiím, studiím proveditelnosti i samotné organizaci plánování. Komplexní analýza je pro nás základem pochopení místa. Jakmile vstoupíme do prostředí, dokážeme mu porozumět a zpřehlednit jej. Cílem naší práce je spoluvytváření kvalitního prostředí, ve kterém žijeme. Hledáme řešení pevně ukotvená v realitě, reflektující současné i budoucí nároky uživatel. Tvoříme proveditelné scénáře rozvoje vycházející z potřeb klienta. Jsme inovativní v metodách a v kreativní v přístupu. Inspiraci hledáme ve spolupráci s mezinárodními i domácími experty v nejrůznějších oblastech.

CÍLE

Usilujeme o udržitelný, realistický a proveditelný rozvoj měst. Zajímá nás modernizace metod plánování a jeho celková organizace. Věnujeme se zpřehledňování a strukturaci informací o území. Zaměřujeme se na hledání optimálního řešení pro rozvoj území, identifikaci jeho potenciálu a jejich zhodnocení. Chceme vytvářet odolná a efektivní města, která jsou schopna flexibilně reagovat na problémy, potřeby a dynamiku 21. století. Současné výzvy ale vyžadují zcela nové metody řízení a plánování měst i projektů. Proto neustále hledáme nové moderní přístupy. Využíváme vyspělé digitální systémy, vyvíjíme vlastní aplikace a inovativní nástroje. Správnost procesu při navrhování konkrétního řešení kontrolujeme cyklickým ověřováním. Pracujeme tedy ve 4D, vždy zohledňujeme faktor času. Budoucnost plánování měst vidíme v otevřeném a flexibilním systému spolupráce mezi nezávislými experty napříč obory. Máme optimistický pohled na rozvoj měst a obcí a jsme přesvědčeni, že při správném nastavení primárních parametrů rozvoje a při zapojení všech důležitých aktérů do procesu plánování lze dosahovat kvalitních, sociálně, ekonomicky i environmentálně udržitelných řešení. Naším cílem je poskytovat komplexní služby vedoucí k pozitivnímu rozvoji.

Usilujeme o proveditelný, realistický, udržitelný a dostatečný rozvoj sídel, který je dostupný v čase a všech potřebných standardech. Hledáme a definujeme rámce pro koordinovaná řešení, která si vždy zachovávají dostatečnou flexibilitu. Právě proto jsme ve spolupráci s brněnskými architekty Alešem Burianem a Gustavem Křivinkou a americkým urbanistou Markem Johnsonem z ateliéru Civitas vytvořili urbanisticko-ideovou studii Dostavba prostoru Opuštěná – Trnitá, která nabízí širokou škálu nejrůznějších typů prostor pro bydlení, práci, služby i rekreaci a výrazně zohledňuje flexibilitu jejich užívání v čase.

VýstupyAnalýza stavu a potenciálu území a majetku; návrh koncepce a strategie rozvoje; příprava a aktualizace strategických plánů; poradenství při rozvoji a transformaci území, poradenství a spolupráce v oblasti územně-plánovacího procesu

Zaměřujeme se na zlepšování uživatelské kvality prostředí. Společně s krajinářskými architekty K2N LANDSCAPE jsme takto určili principy modrozelené infrastruktury v rámci koncepční studie Horní Měcholupy. Návrh obsahuje retenční nádrž a mokřad s použitím samočistících principů, rezervoáry pro případ povodní, které současně slouží pro sport a rekreaci, průlehy a dešťové záhony, propustné povrchy zpevněných ploch s retenční kapacitou. Počítá ale také s přečišťováním šedé vody a jejím opětovným využitím

Výstupy: Příprava podkladů pro architektonické a urbanistické soutěže; koncepční rozvaha; územní studie

Zaměřujeme se na zlepšování uživatelské kvality prostředí. Společně s krajinářskými architekty K2N LANDSCAPE jsme takto určili principy modrozelené infrastruktury v rámci koncepční studie Horní Měcholupy. Návrh obsahuje retenční nádrž a mokřad s použitím samočistících principů, rezervoáry pro případ povodní, které současně slouží pro sport a rekreaci, průlehy a dešťové záhony, propustné povrchy zpevněných ploch s retenční kapacitou. Počítá ale také s přečišťováním šedé vody a jejím opětovným využitím

Výstupy: Příprava podkladů pro architektonické a urbanistické soutěže; koncepční rozvaha; územní studie

Věnujeme se zpřehledňování a strukturaci dat a informací o území, analyzování a vyhodnocení současného stavu využívání městských dat a informací a jejich následné konsolidaci a optimalizaci pro potřeby města či městské části. Důležitá je pro nás modernizace technologií a způsobu interpretace dat v obecních samosprávách. Město Košice nás proto oslovilo pro základní inventarizaci stávajících strategických a koncepčních dokumentů pro účel zadání nového strategického plánu.

Výstupy: Analýza a optimalizace využívání městských dat a informací; Nastavení a implementace systémů pro správu a rozvoj území a majetku; Návrh systému digitálního dvojčete.

Soustředíme se na identifikaci a zhodnocení potenciálu území a majetku. Zohledňujeme přitom veškeré problémy, potřeby a dynamiku rozvoje měst v 21. století. Vytváříme uživatelsky komfortní nástroje, které využívají nejmodernějších možností přehledného digitálního prostředí. Pro Ověřovací ekonomickou studii Pražská tržnice jsme takto vytvořili prostorový digitální a ekonomický výpočetní 3D model, v rámci, kterého jsme byli schopni různými způsoby měnit definované parametry a současně testovat dopady korekcí, alternativ nebo změn v navrhovaném konceptu. Cílem bylo najít právě taková řešení, která budou funkční, proveditelná, po všech stránkách udržitelná a odolná v čase.

Výstupy: Analýza stavu a potenciálu území a majetku; Location Screening – analýza existujících podkladů a vstupů, vymezení a strukturace území, identifikace a kategorizace klíčových hráčů v území; Studie proveditelnosti a využitelnosti; vyhodnocení kapacit územních plánů a jejich potenciálů; poradenství a spolupráce v oblasti ekonomického rozvoje – ekonomické posouzení záměru, tržní analýza, analýza bodu zvratu, analýza rizik, cost benefit analýza, transakční poradenství

MAPA PROJEKTŮ

MÍSTA KDE JSME BYLI AKTIVNÍ

KONTAKT

NAPIŠTE NÁM

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa kanceláře

4ct
Drtinova 557/10
Praha 5, 150 00
Česká republika

Fakturační údaje

4ct
V Jámě 1598/4
Praha, 110 00
Česká republika

IČO: 24287610
DIČ: CZ24287610

Kontaktní údaje

+420 601 014 444
info@4ctplatform.eu

Sociální sítě

Facebook
Instagram
LinkedIn