MENU text
text

AKTUALITY

Změna č. 12 Územního plánu ve Strakonicích jde do poslední fáze

 

Strakonice mají územní plán ve kterém bylo potřeba prověřit dopravní koncepci, změnu využití ploch nebo provést revizi těch ploch, kde je podmínkou pro rozhodování v území zpracování územní studie nebo regulační plán. Toto všechno obsahuje tzv. změna č. 12 ÚP, na které od roku 2022 pracujeme. 
 
Nyní se projekt posunul do finální fáze - na konci minulého roku byla změna schválena zastupitelstvem města a nyní jen zbývá zpracovat její čistopis a úplné znění. Poté již změna vejde v platnost. Máme z této zprávy velkou radost a těšíme se, až bude změna platná.