MENU text
text

AKTUALITY

Tepna Náchod

S radostí vám představujeme další projekt na kterém jsme se podíleli. Tentokrát jsme se zapojili do budoucí proměny tzv. Tepny Náchod, tedy rozvojového území, které má potenciál znovu propojit centrum města a významně tak zlepšit podmínky pro místní obyvatele. 4ct v projektu zastupuje roli poradce pro město, které v centru vlastní značnou část pozemků a hledá postup a podmínky pro naplnění rozvoje.

 

 

Město Náchod nejdříve vyhlásilo architektonicko-urbanistickou soutěž na nalezení nejvhodnějšího řešení, následovalo zpracování územní studii. Dalším logickým krokem bylo zpracování ověřovací ekonomická studie, na které pracoval náš tým.

 

 

Cílem studie bylo:

 - Ověřit ekonomickou proveditelnost řešeného území.

 - Nalézt optimální ekonomický model a model realizace výstavby.

 - Ověřit možnosti spolupráce veřejného a soukromého sektoru a stanovit parametry, podmínky a pravidla pro výběr partnerů pro rozvoj území.

 

 

Výsledek studie slouží městu Náchod jako doklad o proveditelnosti projektu, jako podklad pro nastavení modelu realizace výstavby, podklad pro nastavení spolupráce veřejného a soukromého sektoru a jako podklad pro vyjednávání s ostatními aktéry v území. Více informací naleznete na našem webu: https://bit.ly/3QNuTIG