MENU text
text

AKTUALITY

Nový územní plán pro Ústí nad Labem

Dovolujeme si vám představit další projekt, na kterém aktuálně pracujeme. Statutární město Ústí nad Labem nutně potřebuje nový územní plán, který pomůže město rozvíjet udržitelně a který zároveň nabídne potřebnou flexibilitu pro budoucí projekty. Město proto zorganizovalo výběrové řízení, ve kterém vybralo 4ct a prof. Ing. arch. Romana Kouckého jakožto zpracovatele územního plánu.

 

Od té doby jsme postupně získávali potřebná data, informace a podklady, které budeme následně používat při samotné tvorbě plánu. Tuto středu jsme první závěry z průzkumů a rozborů odprezentovali Radě města a komisi pro územní plán v Ústí nad Labem. Jedná se o velký krok, který celý proces posouvá výrazně dopředu.

 

Nyní nás čeká podrobné rozpracování těchto dat do podrobnější analýzy. Poté bude následovat již tvorba samotného návrhu územního plánu. Děkujeme všem za dosavadní spolupráci a těšíme se na pokračování v příštím roce!

 

Více informací k projektu naleznete na našem webu: https://4ct.eu/projekty/uzemni-plan-usti-nad-labem