MENU text
text

AKTUALITY

Povodí Radotínského potoka

Dovolujeme si vám představit další projekt, na kterém aktuálně pracujeme. Kvalita vody Radotínského potoka v posledních letech neustále klesá. Jde o významný vodní tok, který je z části v chráněné krajinné oblasti Český kras, prochází jím regionální biokoridor a v neposlední řadě je nedílnou součástí místního životního prostředí. Zlepšení kvality vody potoka je tedy vskutku priorita, jinak hrozí možnost rozšíření negativních vlivů i na okolní oblasti.

 

Důvody pro pořízení studie:

- Vliv urbanizace obcí v okolí potoka.

- Prověření možností na zastavení zhoršování kvality vody a navržení potřebných opatření.

- Aktuálně neexistuje žádný dokument, který by komplexně řešil nakládání s vodami Radotínského potoka.

 

Proto se Dobrovolný svazek obcí Region Jihozápad rozhodl pořídit územní studii, která bude mít za cíl zjistit důvody zhoršení kvality vody a navrhnout konkrétní řešení této kritické situace. Na tvorbě studie spolupracujeme společně s Vodohospodářským rozvojem a výstavbou a.s. Nyní je studie ve fázi projednávání s dotčenými obcemi. Těšíme se, až vám výstupy studie budeme moci konkrétně představit.