MENU text
text

AKTUALITY

Koncepční studie Horní Měcholupy

2020

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování

Klient

MČ Praha 15

Lokalita

Praha

Rozloha

51 ha

Spolupráce

K2N Landscape, doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D., Ing. Petr Hrdlička

Praha 15 má svým uživatelům rozhodně co nabídnout. Nachází se na okraji města, s železnicí za domem, s kopcem za zády. Je skvělé, že se rozvoj rozhodla řešit koncepčně. Jedná se totiž o unikátní rozvojové území v intravilánu města s příjemnou dostupností vlakem za 20 minut do centra města. Horní Měcholupy mají velký potenciál k rozvoji, proto jsme ověřovali rozvojové možnosti území jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu. Definovali jsme limity, parametry a principy budoucího využití. Navrhli jsme koncept veřejných prostranství a zástavby. Zpracovali jsme propojení území na okolní obce a provázanost dopravní sítě. Společně s krajinářskými architekty K2N LANDSCAPE jsem určili principy modrozelené infrastruktury. Hledání řešení, které mohou pomoci zlepšit kvalitu života, je důležitým pilířem metody naší práce.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

Hlavním úkolem koncepční studie bylo prověřit možný rozvojový potenciál území a přihlédnout ke všem zásadním okolním i vnitřním vlivům. Rozvoj území jsme řešili s ohledem na jeho stávající hodnoty. Ty jsme se snažili posilovat s vědomím všech limitů, které se v území nachází. Dále jsme prověřili a navrhli koncepci veřejných prostranství, jejich propojení a uliční sítě. Věnovali jsme se také návrhu zástavby stavebních bloků a pozemků či řešení infrastruktury – zelené, modré, dopravní, technické a veřejné vybavenosti.

 

 

ADRESA