MENU text
text

AKTUALITY

Jaroslav je absolventem Fakulty architektury ČVUT. Stihl ale studovat také na VIA University College v Horsens v Dánsku a University of Waterloo v Kanadě. Kanada se ostatně výrazně propisuje do jeho pracovních zkušeností. Jaroslav působil nejdříve ve společnosti Stantec v Torontu, později pak zakotvil ve studiu D'Ambrosio Architecture & Urbanism ve Victorii. V České republice pracoval v ateliéru Momentura nebo v projekční kanceláři Indess. Dostal se tak k projektům různorodých měřítek – od rodinných domů nebo školky až po rozvojové projekty a masterplany kanadských měst Ottawa a Waterloo.