MENU text
text

AKTUALITY

Koncepce rozvoje území Hluchov-Houštka

2023

Lidé

Servisy

Koncepční a strategické plánování

Klient

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Lokalita

Hluchov-Houštka

Rozloha

193 ha

Spolupráce

NEUHÄUSL HUNAL, Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler

Oblast Hluchov-Houštka se nachází v labské nivě v unikátním dvojměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Řešené území je zřetelně vymezeno řekou, dálnicí a hranou zastavěného území Staré Boleslavi. Území představuje výjimečné přírodní zázemí města s velkým a bohužel zatím nenaplněným potenciálem. Přirozeným těžištěm území je Houštka, lesopark, sportovně-rekreační areál, a také brownfield s významnou lázeňskou historií.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

Návrh koncepce rozvoje území Hluchov-Houštka spočívá především v komplexním uchopení celého území, kde se prolíná vysoké množství zájmů, programů a témat. Zejména v analytické části je kromě shromáždění dat a interpretace existujících podkladů zásadní také komunikace s aktéry v území a širokou veřejností. Strategická část spočívá v interpretaci a reflektování poznání analytické části, zabývá se především strukturou území, určením klíčových témat a stanovením principů rozvoje území. Výstupem bude návrh možných scénářů rozvoje a jejich vyhodnocení. Výsledný materiál by měl sloužit jako podklad pro nalezení sdílené vize a dohody o rozvoji  území a jeho následný koordinovaný rozvoj v rámci města i širších vazeb. 

Po ujasnění dlouhodobých cílů bude možné formulovat zadání pro zpracování podrobnějších a konkrétních projektů, ať už ve formě územních studií, iniciačních projektů, strategických dokumentů, architektonických soutěží či projektových dokumentací.

ADRESA