MENU text
text

AKTUALITY

Ověřovací ekonomická studie Tepna Náchod

2022

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování, Poradenství při rozvoji a transformaci, Jak organizovat plánování

Klient

Město Náchod

Lokalita

Náchod

Rozloha

8,53 ha

Spolupráce

Území bývalé Tepny Náchod je významnou lokalitou v těsné blízkosti centra města a zároveň v krátké vzdálenosti od veškeré vybavenosti, včetně autobusového nádraží, nebo železniční stanice. Území má velký potenciál v zlepšení prostupnosti územím, transformaci nevyužité plochy brownfieldu a celkovém propojení severní a jižní části města. Jedná se o významné rozvojové území v celoměstském kontextu, kde je v majetku města podstatná část pozemků.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

Pro nalezení vhodného řešení rozvoje území byla vypsána mezinárodní dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž, z níž vzešel vítězný návrh od týmu Piotr Person, Olga Czeranowska-Panufnik, Wladyslawa Kijewska, Aleksander Sojka. Jako následná zakázka byla zpracovávána územní studie Tepna Náchod.

Dalším krokem pro zajištění úspěšného rozvoje území je ověřovací ekonomická studie, kterou zpracoval tým 4ct. Cílem studie je ověřit ekonomickou proveditelnost řešeného území ve vlastnictví města Náchod, nalézt optimální ekonomický model a model realizace výstavby, ověřit možnosti spolupráce veřejného a soukromého sektoru a stanovit parametry, podmínky a pravidla pro výběr partnerů pro rozvoj území.

Výsledek studie by měl sloužit městu Náchod jako doklad o proveditelnosti projektu, jako podklad pro nastavení modelu realizace výstavby, podklad pro nastavení spolupráce veřejného a soukromého sektoru, a jako podklad pro vyjednávání s ostatními aktéry v území.

ADRESA