MENU text
text

AKTUALITY

Strategie rozvoje ÚAN Florenc

2017

Lidé

Servisy

Poradenství při rozvoji a transformaci, Analýza území a majetku

Klient

ČSAD

Lokalita

Praha

Rozloha

50 ha

Spolupráce

Atelier DUA, Jakub Cigler architekti, Ecoten, KPCM, JLL, ČZU, Altimapo

Hlavní město Praha ve spolupráci s majitelem pozemků ČSAD Praha holding a Masaryk Station Development za podpory IPR Praha na jaře 2021 vyhlásili mezinárodní urbanistickou soutěž Florenc 21. Výsledkem je urbanistická studie stanovující rozsah a podobu zástavby, funkční využití prostoru či budoucí podobu veřejného prostoru. Studie má sloužit jako podklad k dohodě klíčových aktérů. Následně bude využita jako východisko pro probíhající změny územního plánu, které umožní vytvoření právního rámce pro realizaci výsledného a obecně akceptovaného řešení. Naše Podkladová studie Florenc, která identifikovala potřeby a přání vlastníka ČSAD na jeho území v koordinaci se sousedními vlastníky, se stala jedním z podkladů soutěže.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

Základním cílem bylo odblokovat rozvoj klíčového území v samotném dopravním uzlu nacházejícím se v centru Prahy a vrátit ho zpět do městské struktury. Aby dobře fungovala komunikace vlastníků v území a města a mohla být formulována dohoda, je potřeba kvalitní analýza, dokonalá znalost území a kvantifikace potenciálu. Právě to pro nás bylo nezbytným prvním krokem, na který jsme navázali s přípravou koncepce a strategie rozvoje daného území zahrnující nezbytnou modelaci scénářů možností rozvoje včetně jejich ekonomického vyhodnocení.

Mezi další cíle patřilo nastavení základní struktury území včetně parametrického návrhu jednotlivých objektů zástavby, nastavení základního konceptu veřejných prostranství ve vazbě na provozní nároky autobusového nádraží, zajištění prostupnosti území, identifikace možností využití a zapojení vybraných prostorů pod Negrelliho viaduktem do struktury veřejných prostor a návrh postupného fázování transformace území.

ADRESA