MENU text
text

AKTUALITY

Martin získal své první profesní zkušenosti v zahraniční společnosti Healey & Baker, nyní známé jako Cushman & Wakefield, a to v ambiciózních 90. letech, kdy se naše země probouzela k zásadám otevřeného trhu. Na začátku své kariéry se věnoval zejména zprostředkování realitních obchodů, transakčnímu poradenství a oceňování nemovitostí. Cenné zkušenosti si odnesl z Varšavy, kde utvářel mezinárodní tým správy aktiv pro velké portfolio maloobchodních center ve vlastnictví ING Real Estate Investment Management.   

 

Zásadním momentem pracovního života se pro něj stalo působení v otevřeném podílovém fondu REICO České spořitelny v roce 2007. Nejprve zde pracoval jako člen představenstva a CIO, později jako předseda představenstva a CEO. Rozvoj fondu představoval obrovskou výzvu. Jednalo se totiž o jeden z prvních fondů zřízených podle nově přijatého zákona v České republice. Krátce po zahájení činnosti fondu vypukla globální recese. Spolu se skvělými kolegy se Martinovi podařilo bezpečně manévrovat s fondem v obtížném období recese, minimalizovat ztráty a brzy restartovat výkon fondu REICO, který je dnes největším a nejstabilnějším otevřeným nemovitostním podílovým fondem v České republice. Martin tak získal hodnotné zkušenosti zejména se správou rozsáhlého portfolia nemovitostních aktiv, zakládáním a řízením nemovitostních fondů či s business developmentem, risk managementem a fundraisingem.  

 

Nyní Martin pracuje na platformě 4ct jako nezávislý konzultant specialista  se zaměřením na ekonomické analýzy a ekonomické poradenství v oblasti nemovitostí, poradenství v otázkách optimalizace a řízení nemovitostních aktiv a transakční poradenství.