MENU text
text

AKTUALITY

Lenka vystudovala Územní a navazující Prostorové plánování a Regionální environmentální správu na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Při studiu si vyzkoušela i praxi pořizovatele územně plánovací dokumentace. Při a po studiu Lenka působila jako projektant v Atelieru T-plan s.r.o., kde načerpala bohaté zkušenosti z oblasti územního plánování. Lenka pracovala na projektech různých měřítek a komplikovanosti, od studie návsi, přes územní plány po zásady územního rozvoje a je také držitelkou autorizace pro územní plánování.