MENU text
text

AKTUALITY

Autobusové nádraží Holešovice Praha

2017

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

ČSAD

Lokalita

Praha 7

Rozloha

10 ha

Spolupráce

Pelčák a partner architekti, Ecoten s.r.o., KPCM s.r.o., JLL s.r.o.

Území pražských Holešovic v oblasti bývalého nádraží Bubny je strategickým územím pro rozvoj celé Prahy, kde se střetávají dopravní módy železnice, metra a autobusů; jednotliví soukromí a veřejní aktéři rozvoje. Stejně jako u projektu UAN Florenc se jedná o komplexní situaci, do které bylo 4ct přizváno s cílem společně s klientem nastavit strategii a následný rozvoj oblasti a vytvoření dohody s městem a dalšími vlastníky tak, aby byl naplněn společný cíl vytvoření kvalitní městské centrální oblasti. Proces pod vedením 4ct projekt vedl k úspěšnému prodeji pozemku, s komplexní analytickou bází, stanovenou strategií a potenciálem.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ
 
 

Celý proces byl koordinován 4ct s významnými vlastníky v území a s probíhajícím zpracováním územní studie Holešovice Bubny – Zátory zadanou IPR Praha, která bude podkladem právě pro odblokovaní rozvoje území – odstranění stavební uzávěry a promítnutí stabilizovaného do nového Metropolitního plánu Prahy. 4ct pomohlo klientovi zformulovat potřeby a zadání pro toto území tak, aby bylo možné vstoupit do zpracování studie jako poučený investor, svýbornou znalostí území předkládající čitelné a analyticky podložené vstupy pro dohodu. Definované potenciály a scénář rozvoje byly zásadním milníkem pro hodnotu pozemku a jeho poptávku, což bylo předpokladem pro jeho úspěšný prodej.

 

ADRESA