MENU text
text

AKTUALITY

Zbraslavské náměstí

2017

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování

Klient

MČ PRAHA ZBRASLAV

Lokalita

Zbraslav

Rozloha

0,4 ha

Spolupráce

ECOTEN, Atelier Via, KPCM s.r.o.

Každému kvalitnímu a dlouhodobě efektivnímu výstupu architektonické soutěže předchází důkladně promyšlené a srozumitelně interpretované zadání, které je jasným vodítkem pro zpracovatelské týmy architektů a zároveň poskytuje dostatečný prostor pro kreativitu. V tomto projektu 4ct vytvořilo znalostní a informační bázi a společné s městkou částí vytvořilo strategii a zadání záměru kompletní revitalizace Zbraslavského náměstí a jeho bezprostředního okolí. Tento souhrn poskytuje přehled příčin, potenciálů, procesů a možných řešení projektu. Výstup byl zásadním materiálem pro zadavatele architektonické soutěže k ujasnění definování soutěžních podmínek. Soutěž byla realizována a zná svého vítěze, proces dále povede k realizaci a vytvoření kvalitního veřejného prostoru v samotném srdci Zbraslavi.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ
 

4ct bylo přizváno MČ Zbraslav, aby pomohlo zformulovat potenciály a vizi pro její centrální území tak, aby proces vedl kformulaci zadání architektonické soutěže pro náměstí. Zásadním motivem pro to byla dlouhodobá nespokojenost a shoda mezi občany a samosprávou MČ Zbraslav o nutnosti obnovy Zbraslavského náměstí v kvalitnější veřejný prostor. V současné době náměstí plní funkci především dopravního uzlu a parkoviště, a proto se MČ Zbraslav rozhodla docílit revitalizace skrze architektonickou soutěž ve spolupráci s4ct.

ADRESA