MENU text
text

AKTUALITY

Zbraslavské náměstí

2017

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování

Klient

MČ PRAHA ZBRASLAV

Lokalita

Zbraslav

Rozloha

0,4

Spolupráce

ECOTEN, Atelier Via, KPCM s.r.o.

Každému kvalitnímu a dlouhodobě efektivnímu výstupu architektonické soutěže předchází důkladně promyšlené a srozumitelně interpretované zadání, které je jasným vodítkem pro zpracovatelské týmy architektů a zároveň poskytuje dostatečný prostor pro kreativitu. V tomto projektu 4ct vytvořilo znalostní a informační bázi a společné s městkou částí vytvořilo strategii a zadání záměru kompletní revitalizace Zbraslavského náměstí a jeho bezprostředního okolí. Tento souhrn poskytuje přehled příčin, potenciálů, procesů a možných řešení projektu. Výstup byl zásadním materiálem pro zadavatele architektonické soutěže k ujasnění definování soutěžních podmínek. Soutěž byla realizována a zná svého vítěze, proces dále povede k realizaci a vytvoření kvalitního veřejného prostoru v samotném srdci Zbraslavi.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

CÍLE

4ct bylo přizváno MČ Zbraslav, aby pomohlo zformulovat potenciály a vizi pro její centrální území tak, aby proces vedl kformulaci zadání architektonické soutěže pro náměstí. Zásadním motivem pro to byla dlouhodobá nespokojenost a shoda mezi občany a samosprávou MČ Zbraslav o nutnosti obnovy Zbraslavského náměstí v kvalitnější veřejný prostor. V současné době náměstí plní funkci především dopravního uzlu a parkoviště, a proto se MČ Zbraslav rozhodla docílit revitalizace skrze architektonickou soutěž ve spolupráci s4ct. 

 

PŘÍSTUP

Plánování rozvoje nikdy nelze připravovat separátně bez účastí města a klíčových stakeholderů vúzemí. Proto 4ct na podkladu analýzy a definovaného potenciálu vúzemí přizvalo kúčasti právě vlastníky a občany kformulaci dohody o rozvoji tak zásadního území pro Zbraslav. Analýza, potenciál, zadání je souhrn činností pro identifikaci limitů, kontextů, záměrů a všech dalších relevantních informací k revitalizaci Zbraslavského náměstí a jeho bezprostředního okolí. Stouto znalostí pak bylo možné vést právě diskusi a formulovat společně vizi. Analýza, interpretace a následná aplikace prostřednictvím vytvoření koncepce strategie dalšího postupu je cesta, kterou 4ct nastavilo také vpřípadě Zbraslavského náměstí, která vedla kvytvoření zadání pro architektonickou soutěž. 4ct následně bylo přítomno u celého procesu soutěže a výběru vítězů pro zajištění kontinuity a aby spolupracovalo na správnosti postupu a nastavení celého projektu. 

 

ŘEŠENÍ

Na základě detailní analýzy území, komunikace se stakeholdery a občany byly vymodelovány procesní scénáře, které umožnilo Zbraslavi formulovat vizi nejen pro oblast náměstí, ale nezbytně i pro celou městskou část. zásadním tématem pro scénáře a definici rozvoje území náměstí byla právě doprava. Pro účely soutěže byly ve spolupráci sAteliérem Via zpracovány variantní řešení, které sloužili jako podklad pro soutěž. Na základě ekonomicky vyhodnoceného optimálního scénáře, který právě vznikl ve shodě směstskou částí, bylo vytvořeno zadání a doporučení pro architektonickou soutěž. 4ct spolupracovalo dále na prezentaci, realizaci a následném výsledku soutěže. 

 

 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Vymezení území a kategorizace na zóny; zhodnocení majetkoprávních vztahů, kontextů, informací o infrastrukturách; identifikace a posouzení limitů; bilanční popis stávajícího stavu; komunikace s majiteli objektů; vyhodnocení potenciálů, plánovaných záměrů a modelace základních procesních scénářů; vypracování podkladů pro zadání architektonické soutěže na základě analýzy a odpovídající vybranému scénáři postupu v území. 

ADRESA