MENU text
text

AKTUALITY

Vojtěšská huť Kladno

2016

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování

Klient

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO

Lokalita

Kladno

Rozloha

114 ha

Spolupráce

Město Kladno

4ct bylo přizváno k rozvoji zásadního transformačního území v Kladně – Vojtěšské Huti. Byli jsme přizváni jako partner pro vyhodnocení a nastavení rozvoje oblasti, která určí další směřování města a jeho rozvoj. 4ct ve spolupráci s architekty připravovaného regulačního plánu vyhodnotilo reálnou ekonomickou efektivitu návrhu a jeho dopady. Při zpracovávání regulačního plánu se ukázalo jako důležité a užitečné zpracovat ekonomickou bilanci návrhu z hlediska investiční náročnosti navrhovaného řešení a bilance nastavených struktur celého řešeného území dle návrhu jednotlivých urbánních zón. 

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ
 

V současné době se oblast Vojtěšské hutě částečně využívá k výrobě a skladování, ale z velké míry je nevyužívaná, devastovaná a lokálně zatížená kontaminací.  Struktura území a vymezení jednotlivých zón byla respektována dle návrhu zpracovatelského týmu. Finální výměry hrubých podlažních ploch a funkčního využití, které vyplynuly z konzultací a modelace jednotlivých scénářů by měly být následně promítnuty do parametrů regulačního plánu a doplněny podmínkami jejich naplňování.

ADRESA