MENU text
text

AKTUALITY

Územní studie Bašť

2015

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

Dimri Construction & Development (B.A.S.T 1) s.r.o.

Lokalita

Bašť

Rozloha

13

Spolupráce

Architekti Headhand

Předmětem projektu bylo na pozemcích investora vytvořit nový koncept rozvoje obce tak, aby se nestal pouze klasickým příkladem "urban sprawl". Projekt byl vytvořen na základě udržitelných principů urbanistickch, technologických, environmentálních i sociálních. 4ct zajišťovalo ekonomické ověření projektu a mediaci/koordinaci s veřejným sektorem.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

CÍLE

Cílem projektu bylo navrhnout novou zástavbu tak, aby přirozeně navazovala na historickou a stávající strukturu obce a aby byl nový urbanistický celek pro nové i stávající obyvatele příjemným místem pro život. Návrh maximalizuje prostupnost územím a propojení sokolní krajinou, nabízí dostatek veřejného prostoru různého charakteru a odpovídající nabídku služeb.

   

PŘÍSTUP

Urbanistický návrh byl vytvořen společnou prací sateliérem HeadHand, tak aby byla zajištěna komplexní udržitelnost vúzemí a projekt byl realizovatelný a získal si přízeň obyvatel i zástupců obce. Vprůběhu projektu se uplatnila participace stávajících obyvatel i zástupců obce na developerském návrhu. Vrámci procesu povolování projektu byla vytvořena změna stávajícího ÚP ve spolupráci města Bašť. 

 

ŘEŠENÍ

Předmětná lokalita Na Dlouhých se nachází na příjezdu do Bašti směrem od Klíčan / dálnice D8. Současná Bašť vznikla srůstem dvou samostatných obcí Bašťi a Baštěku. Nově zastavěné rozvojové plochy přenášejí těžiště východním směrem od původní Baště. Krajina kolem Baště není v enviromentální rovnováze, protože je převážně tvořena rozlehlými polními komplexy. Zlonínský potok má v současnosti neudržované koryto, postrádá protipovodňová opatření a netvoří atraktivní krajinný prvek. Řešený projekt naopak navrhuje specifický biotop kolem potočního koryta, rehabilituje ho a zpřístupňuje jeho břehy. Současně ve svém konceptu navrhuje měkký přechod sídla do krajiny přirozeným rozhraním, např. sady. Ty historicky tvořily přirozená rozhraní mezi venkovským sídlem a krajinou. Navrhovaný koncept rehabilituje a doplňuje cesty krajinou, které osazuje vegetací a navrací tak element krajinné zeleně do polních komplexů v okolí. 

V zadání je kladen velký důraz na dostatečně dimenzované páteřní veřejné prostranství, obytnost ulic a dostatek veřejné zeleně. Charakter zástavby je navržen v měřítku lokálního prostředí a záměrem je vytvořit vyvážený poměr a přechod mezi soukromými pozemky a přátelským veřejným prostranstvím. Komunitní život a lokální podnikání mají podpořit domy umožňující umístění drobných řemeslných provozoven a doplnění sociální infrastruktury multifunkčního charakteru, která může fungovat jako mateřská škola, dětská skupina a místo pro setkávání obyvatel obce. 

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Spoluautorství na urbanistickém návrhu, ekonomické a bilanční ověření projektu, mediace a koordinace sveřejným sektorem. Spolupráce a koordinace tvorby změny ÚP. 

ADRESA