MENU text
text

AKTUALITY

Územní plán Ústí nad Labem

2023

Lidé

Servisy

Koncepční a strategické plánování

Klient

Ústí nad Labem

Lokalita

Ústí nad Labem

Rozloha

9397 ha

Spolupráce

Koucký-arch.cz, Jan Špilar, Alena Smrčková, Atelier městského inženýrství, Ostravská univerzita, Ateliér Cihlář-Svoboda, Život památkám, Seeb

Ústí nad Labem nutně potřebuje nový územní plán, který pomůže město rozvíjet udržitelně a který zároveň nabídne potřebnou flexibilitu pro budoucí projekty. Konkrétně by měl plán splňovat následující kritéria: územní plán navrhne novou základní koncepci rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot, novou urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, novou koncepci veřejné infrastruktury s návrhem nové dopravní koncepce, včetně podmínek pro její umísťování a novou koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

Ústí nad Labem ve výběrovém řízení vybralo 4ct a prof. Ing. Arch. Romana Kouckého jakožto zpracovatele územního plánu. Aktuálně získáváme podklady od všech zainteresovaných a účastníme se různých setkání a diskusí. V polovině prosince 2023 proběhla prezentace Radě města, kde byly prezentovány první závěry zjištěných informací. Tyto závěry budeme nyní podrobněji rozpracovávat a vyhodnocovat. Ve výsledku budou tato data sloužit jako zásadní materiály k tvorbě územního plánu. Právě probíhající etapa průzkumů a rozborů je plánovaná do dubna 2024. Poté bude následovat již tvorba samotného návrhu územního plánu.

ADRESA