MENU text
text

AKTUALITY

Soutok

2017

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Lokalita

Praha

Rozloha

1 685 ha

Rozsáhlé území na okraji Prahy je strategickou oblastí s vysokým rekreačním potenciálem. Zároveň se jedná o vstupní bránu do Středočeského kraje. Říční niva na soutoku Berounky a Vltavy na jižní hranici Prahy má rozlohu přes 1 300 hektarů, což je téměř 14 parků Stromovka vedle sebe. Území je rozděleno mezi 5 městských částí a město Černošice. Nelze se tak divit, že bylo dočasně zablokováno velkým počtem subjektů a vlastníků pozemků, kteří měli často velmi protichůdné záměry. Místu chyběla koordinace a jasné určení. IPR Praha nás proto přizval do procesu, abychom mu pomohli s odblokováním rozvoje a kultivací cenného území. Výsledkem je Analýza stavu a potenciálu území a analýza vztahů a zájmů v území budoucího Příměstského parku Soutok, která posloužila jako podklad pro jeho založení a zadání územní studie.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

Cílem projektu bylo detailní zmapování ekonomických vztahů a zájmů v území Příměstského parku Soutok skrze komplexní analýzu. Analýza v současné době slouží jako doplnění relevantních údajů o území nutných pro další postup a rozvoj území a jako aktivní podklad pro koordinaci s jednotlivými aktéry. Projekt byl následně součástí plnění aktivit akčního plánu pro oblast Příměstského parku Soutok, který zpracoval IPR Praha v roce 2017. Naším úkolem bylo nalezení metody a postupu pro zahájení a nastavení koordinovaného rozvoje cenného území za účasti všech relevantních aktérů.

ADRESA