MENU text
text

AKTUALITY

Pražské služby – Poradenství v územně plánovacím procesu

2020

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

Pražské služby a.s.

Lokalita

Praha

Rozloha

47 ha

Praha není jenom Most a Hrad. Města nejsou jen náměstí, parky a živé ulice. Součástí urbánního systému jsou také stavby zajišťující nejdůležitější služby a servisy. Jednou z nich jsou bezpochyby Pražské služby, které spravují odpadové hospodářství v celém hlavním městě. Společnost nás oslovila s žádostí o poskytnutí poradenství v oblasti územně plánovacího procesu tak, aby mohla rozvíjet a optimalizovat své služby. Jedná se o charakteristický typ klienta, který má z podstaty své činnosti jiný zájem než územní rozvoj, nicméně prostorové potřeby v rámci města jsou pro něj klíčové.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

Součástí naší práce byly Location Screening a verifikace území ZEVO Malešice, koordinace a společný postup v procesu projednání územní studie Průmyslové zóny Štěrboholy, koordinace a společný postup v procesu projednání podnětu na změnu územního plánu a obecně spolupráce při snaze umožnit rozvoj na území průmyslové zóny Štěrboholy ve vlastnictví klienta. Věnovali jsme se přípravě strategie a detailních scénářů postupu rozvoje a naplňování jednotlivých kroků, které v konečném důsledku povedou k umožnění optimalizace odpadového hospodářství v Praze.

ADRESA