MENU text
text

AKTUALITY

Urbanistická studie Ostrava Pod Žofinkou

2022

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

Ostrava

Lokalita

Ostrava

Rozloha

18,8 ha

Spolupráce

4ct/koucky-arch.cz/Sendler/Špilar/AMI - prof. Ing.arch. Roman Koucký, Ing. arch. Jitka Rumlová, Šárka Malá, Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Júlia Bobriková, Ing. Barbora Kubická, Ing. Jan Špilar, Ing. Petr Hrdlička

Ostrava je rozmanité město plné příležitostí k dalšímu rozvoji. Řešené území „Pod Žofinkou“ je klíčové rozvojové území, které se nachází mezi dvěma významnými plochami současného a budoucího města – Karolinou a Dolní oblastí Vítkovic. Zároveň přiléhá k údolí Ostravice, které se v budoucnu stane ústředním parkem metropole. V budoucnu by Pod Žofinkou měla být funkční a živá čtvrť, která nabídne možnosti bydlení, práce i volnočasových aktivit. Cílem projektu bylo zpracování kvalitní urbanistické studie, která bude následně sloužit jako podklad pro změnu územního plánu a dalšímu jednání o rozvoji území. Součástí výstupu bylo i nastínění bezprostředně následujících implementačních kroků a nastavení systému koordinace projektu.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ
Urbanistická studie je společné dílo 4ct, koucky-arch.cz a krajinářského atelieru Zdeňka Sendlera ve spolupráci s odborníky na dopravu (Ing. Jan Špilar) a technickou infastrukturu (Ing. Petr Hrdlička). Práce na návrhu probíhaly v úzké spolupráci se zadavatelem (městem Ostrava) i soukromými vlastníky pozemků. Předložený návrh je výsledkem postupné modelace možných scénářů rozvoje a průběžných jednání s klientem.

 

Ve studii popisujeme možné scénáře rozvoje, doporučujeme nastavení systému řízení projektu, indikujeme kroky potřebné k dohodě a koordinovanému rozvoji území, navrhujeme možné způsoby financování a popisujeme potřebné kroky navazující územně plánovací dokumentace s ohledem na platný území plán. Strategie rozvoje řešeného území Pod Žofinkou je přímo závislá na vývoji Ostravy, resp. Ostravské metropolitní oblasti jako celku, ale i jednotlivých vnitřních/centrální částí města Ostravy. To znamená, že kvalitní a ve všech klíčových parametrech dlouhodobě udržitelné využití zadaného území je podmíněno progresivní tendencí rozvoje celého Ostravska. Rozvoj řešeného území je podmíněn „poptávkou“ po Ostravě.

ADRESA