MENU text
text

AKTUALITY

Plzeňské standardy nakládání s dešťovými vodami

2022

Lidé

Servisy

Koncepční a strategické plánování

Klient

Město Plzeň

Lokalita

Plzeň

Spolupráce

VRV

Nevyzpytatelné teploty a srážky v posledních několika letech města nutí přemýšlet nad tím, jak se co nejlépe přizpůsobit změně klimatu. Jedním z klíčových nástrojů adaptace je i efektivní hospodaření s dešťovou vodou. Po vzoru Prahy a Olomouce je Plzeň 3. město v ČR, které má vlastní standardy pro hospodaření s dešťovkou. Tým 4ct na tvorbě těchto standardů spolupracoval s odborníky z Vodohospodářským rozvojem a výstavbou a.s. Plzeň se tak přiblíží úrovni evropských měst jako je Vídeň nebo Stockholm, kde se hospodaření s dešťovou vodou stalo nedílnou součástí jejich fungování.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ
Součástí stadardů jsou například systémy, které dovedou dešťovou vodu z povrchu přivést až ke kořenům stromů. Tzv. BGG systémy byly dokonce poprvé využity v našem projektu urbanistické soutěže Florenc 21 ateliérem Terra Florida. Zásadní rolí 4ct bylo nejen urbaniské řešení stadardů, ale především nastavení procesu implementace tohoto dokumentu do praxe. To považujeme stěžejní pro úspěšnou realizaci standardů na území města a realizace soukromých a veřejných projektů.
 
Nově vzniklý dokument bude slouží jako návod pro všechny, kteří rozvoj města ovlivňují, tedy nejen úředníky, ale i stavebníky a veřejnost. Jenom díky veřejnému zájmu a motivaci naskrz městem bude možné pracovat na zlepšení městského prostředí.

ADRESA