MENU text
text

AKTUALITY

Ověřovací ekonomická studie Pražské tržnice

2019

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Lokalita

Praha

Rozloha

11 ha

Spolupráce

JLL, PhDr. Alexandra Brabcová, KPCM

Pražská tržnice v roce 2020 oslavila 125 let od svého založení. Historicky cenný areál bývalých jatek s velkým celoměstským i celostátním významem si jako dárek nadělil koncepční studii rozvoje, na které jsme podíleli. Společně s JLL jsme zpracovali Ověřovací ekonomickou studii Pražská tržnice, která dává na základě analýzy současného stavu i historie návrh vhodného ekonomického modelu a doporučení vhodného mixu a rozložení aktivit v areálu. Mezioborová spolupráce je klíčový aspektem naší činnosti. Naše práce posloužila jako vstupní podklad pro přípravu urbanisticko-architektonické studie z dílny CMC architects. Zároveň je nadále využívána jako podklad pro rozhodování, návod a inspirace pro konkrétní kroky rozvoje areálu a pronájmů jednotlivých prostor.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

Cílem studie bylo zpracování analýzy současného stavu, návrh strategie pro rozvoj a transformaci tržnice, návrh vhodného ekonomického modelu a konečně nalezení ideální koncepce a funkčního využití Pražské tržnice. 

Studie vychází ze široké a detailní analýzy současného stavu, historických souvislostí, budoucího plánovaného rozvoje blízké i širší lokality. Využili jsme analýzu tržních trendů a srovnání s dalšími úspěšnými areály v zahraničí. Navrhli, popsali a ověřili jsme možné scénáře rozvoje. Výsledkem je koncepce zaměřená na vhodnou kombinaci prvků kultury, gastronomie, kreativních průmyslů, businessu a maloobchodu s rozsáhlou možností pro trávení volného času. Pražská tržnice by si však měla zachovat potřebnou flexibilitu ve skladbě svého využití. Právě tak bude schopna v budoucnu reagovat na aktuální požadavky společnosti, ekonomiky i dalších externích vlivů.

ADRESA