MENU text
text

AKTUALITY

Obytná čtvrť Dvorce v Táboře

2022

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

Město Tábor

Lokalita

Tábor

Rozloha

10

Spolupráce

Norma Architekti

V roce 2020 Město Tábor vyhlásilo urbanistickou soutěž na novou obytnou čtvrť na území bývalých kasáren Jana Žižky. Cílem soutěže bylo nalézt takové řešení, které splní požadavky města na bydlení, služby a občanskou vybavenost s ohledem na udržitelný rozvoj. Vítězný návrh zpracoval tým pod vedením studia Norma architekti, jehož součástí bylo i 4ct. Naším úkolem bylo zaštítit ekonomickou proveditelnost soutěžního návrhu. Navazujícím krokem po soutěži byla příprava územní studie, kterou norma architekti právě dokončují. Paralelně s tím jsme byli osloveni, abychom zpracovali návrh strategie a obchodního modelu pro rozvoj území. Účelem zakázky je navrhnout kroky vedoucí k úspěšnému rozvoji území, vyhodnotit rizika a navrhnout postup k jejich eliminaci, vyhodnotit ekonomický potenciál a tržní hodnotu území a ověřit možnosti spolupráce veřejného a soukromého sektoru při rozvoji území a stanovit postup, podmínky a pravidla pro tuto spolupráci. Zpracování se z analytické a ekonomické části dostává do své druhé poloviny, kde se budeme zaměřovat na strategii.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

Předmět plnění

ASaP – Analýza stavu a potenciálu území; návrhu koncepce rozvoje; ekonomické posouzení navržené koncepce; návrh strategie rozvoje a transformace území, návrh obchodního modelu a ověření možností financování rozvoje.

ADRESA