MENU text
text

AKTUALITY

Nové Vyklice

2021

Lidé

Servisy

Koncepční a strategické plánování, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

PKÚ

Lokalita

Chabařovice

Rozloha

49 ha

Spolupráce

Civitas, Zdeněk Sendler, Jan Špilar, Petr Hrdlička

V rámci mezinárodní krajinářsko-urbanisticko-architektonické soutěže Jezero Milada zpracoval tým 4ct, Civitas, Zdeněk Sendler, Coll Coll soutěžní návrh oceněný druhým místem. Jedním z klíčových prvků soutěžního návrhu bylo definování zastavitelných urbanizovaných zón v okolí jezera. Jednou z těchto zón je i území pro obnovení zaniklého sídla, Nové Vyklice. V důsledku masivní povrchové těžby uhlí v území dnešního jezera Milada na počátku 80.let minulého století zaniklo šest obcí (Vyklice, Zalužany, Hrbovice, Tuchomyšl, Lochočice a Otovice). Součástí soutěžního návrhu tedy bylo i zamyšlení se nad možnostmi navrácení sídel do rekultivované krajiny. Koncept Nových Vyklic navazuje na stávající strukturu cest a ocelárny a stanovuje základní principy pro vznik nového, environmentálně odpovědného a udržitelného sídla.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

Navrhované sídlo může být příkladem, jak lze přistupovat k (znovu)osidlování krajiny. Rekultivace krajiny je z našeho pohledu také o možném hledání vhodných oblastí pro osidlování nebo znovu osidlování. V tomto případě navrhujeme navázat poblíž zaniklého sídla. Domníváme se, že oblasti bývalých povrchových lomů mají velký potenciál stát se laboratoří pro nové formy urbanizace, jelikož hlavním vlastníkem území je zpravidla veřejný sektor, a díky tomu lze snadno stanovovat pravidla.  

Návrh struktury Nových Vyklic kombinuje typologii a výhody tradiční struktury české vesnice a hustější urbánní struktury a indikuje novou flexibilní typologii pro budoucí zástavbu. Jednotlivé typy struktury jsou vzájemně kombinovatelné. Dvě části sídla propojuje centrální veřejné prostranství – přírodě blízký park s mokřady, který slouží k zachytávání dešťové vody i jako další veřejné prostranství, místo na procházky, k setkávání pro sport a odpočinek. Prolíná se celou vesnicí a na rozhraní terénního zlomu se rozšíří do velkorysé promenády a otevře se k jezeru.   

Soutěžní koncept je pro město Chabařovice dále rozpracováván v rámci Koncepční rozvahy Nové Vyklice, která bude sloužit jako další krok k umožnění rozvoje v území. V analytické fázi byl návrh koordinován s aktualizovanou Koncepční studií jezera Milada od studia Mandaworks.

ADRESA