MENU text
text

AKTUALITY

Nová kolonáda Mariánské Lázně

2016

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

CIMEX INVEST s.r.o.

Lokalita

Mariánské Lázně

Rozloha

6,2

Spolupráce

A69 architekti

Lázeňská terapeutická krajina západních Čech je neopakovatelným klenotem oblasti českého pohraničí. Zatímco svět se v oboru lázeňství posouval dále, česká kotlina zůstala u své podstaty. 4ct bylo přizváno k projektu nejen nalézt nejlepší řešení pro potřeby klienta, ale také resuscitovat zašlou slávu českého balneo průmyslu a dorovnat ho na evropskou úroveň současné doby. Konkurenceschopnost projektu byla a je nadále právě úzce spjatá s úspěšným rozvojem celého českého lázeňství a bez znalosti stavu kontextu a snahy jeho zlepšení nelze vytvořit potřebnou kvalitu pro klienta, město a obyvatele. A bez kvality není úspěšného projektu. 4ct znovuotevřelo komunikační kanály investora a města a vedlo jednání k úspěšnému podepsání memoranda o spolupráci. Úzká kooperace města Mariánské Lázně a investora bylo a je nezbytná pro resuscitaci projektu a celého kontextu lázeňských měst.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

CÍLE

Cílem projektu bylo vytvořit koncept se schopností propojit obě části města Mariánské Lázně – lázeňskou a občanskou. Celkový koncept rozvoje pozemků a nemovitostí investora pod vedení 4ct cestu kprotnutí jeho záměrů v území se záměry města. Součástí rozvoje byla revitalizace a znovu napojení zapomenutého parku vtěsné blízkosti městské radnice a lázeňské kolonády. Zásadním bylo zároveň téma přesunu radnice do občanské části města, které by pro lázeňskou část bylo posledním nevstřícným krokem kvytvoření nechtěného skanzenu.  

 

PŘÍSTUP

Zásadním krokem pro projekt bylo vytvoření kooperace směstem a investorem pod vedení 4ct, které umožnili nejen propojit vzájemně prospěšné záměry a pracovat vkontextu, ale také otevřely nezbytnou diskusi o budoucnosti českého lázeňství, jeho stavu a vize. Potřeba vize a vědomí stagnace balneo průmyslu vČechách bylo klíčovým tématem, které 4ct vúzké spolupráci směstem a investorem analyzovalo a vyhodnocovalo. Nové rozvojové projekty investora v území byly rozděleny na několik významně vzájemně provázaných záměrů vseverní lázeňské části města. Portfolio investora vtomto území bylo zásadně diverzní od stále fungujících ROH ubytoven po hotel špičkového standartu. Jednalo seo rekonstrukci a dostavbuResortu Broadway, transformaci a rozvojhotelu Anglický dvůr, transformaci a rozvojúzemí a objektův západní části Ruské ulice – Marien Boulevard a významná úprava veřejného prostoru v rámci projektu "Nové kolonáda" - park. Všechny tyto objekty spojoval klíčový prvek v území – zapomenutý park, který byly skrytým klenotem pro to, aby umožnil znovupropojení periferního místa, budov investora a městské radnice na kolonádu a vytvořil moderní „Novou kolonádu“ světového významu a Mariánské Lázně vrátil zpět na mapu evropských lázeňských měst. Vědomí kontextu místa, jeho potřeb a  parametrů pro vytvoření kvality ve městě je nezbytnou podmínkou pro nastavení úspěšného a udržitelného projektu investora. 

 

ŘEŠENÍ

Výsledkem je komplexní řešení, které přináší ekonomicky efektivní využití objektů a nemovitostí investora a současně vytváří příjemný a atraktivní prostor pro město a jeho obyvatele a návštěvníky. Ambicí projektu bylo přispět k znovu propojení postupně se od sebe oddělujících částí města prostřednictvím nabídky nových nebo rehabilitovaných atraktorů v rámci řešeného území. Na počátku projektu byla pod mediací 4ct vytvořena dohoda směstem a investorem na společném postupu, bylo podepsáno memorandum. Nezbytným podkladem pro dohodu byla analýza zpracovaná 4ct a definice potenciálu místa, které stanovilo okruh témat diskuze. Pro celý projekt byla nastavena udržitelná a ekonomicky efektivní strategie, která je dále investorem naplňována k úspěšné realizaci. 

 

 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Základní analýza současného stavu a posouzení transformačního potenciálu lokalit; zadání architektonicko-urbanistické studie; koncepce rozvoje – návrh využití; základní ekonomické posouzení záměrů; návrh strategie dalšího postupu; podklady pro dohodu o spolupráci s městem. 

ADRESA