MENU text
text

AKTUALITY

Nové hlavní nádraží Brno

2019

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

KAM BRNO

Lokalita

Brno

Rozloha

23,4 ha

Spolupráce

Snøhetta, Civitas, Thornton Tomasetti, Bartenbach, Besch & Partner, Atelier 10, ZOA3D

Účast v mezinárodní architektonické soutěži o návrh nového nádraží v Brně. Objekt nového nádraží je branou do města Brna a zárodkem nové čtvrti. “The Weawe” - nová tkanina města. V návrhu se krajinářské principy vzájemně splétají s dopravní infrastrukturou v nové předivo městské struktury. Ekologická funkce krajiny se prolíná se vznikajícím jižním těžištěm města. Nové nádraží navazuje na modro-zelenou linii řeky Svratky, nový městský bulvár a navrhovaný park na železničním viadukt, návrhem nového parku a střešních zahrad tato místa propojuje do zalesněné smyčka okolo nové části Brna. Na jihu nádraží ukončuje osu městského bulváru vrcholící na opačném konci katedrálou. Tato silná urbanistická vazba dodává potřebnou energii pro vznik nového nádraží jižně od historického jádra, uprostřed plánované nové čtvrti. Navrhovaný objekt nádraží je také součástí systému městské zeleně. Systémem parku, veřejných prostranství a střešních zahrad spojuje novou Jižní Čtvrť s jádrem města pomocí porézní zelené platformy veřejných prostranství pod samotným železničním tělesem. Zeleň na opačném břehu řeky na jihu od nádraží se pomocí sítě střešních zahrad a ramp prolíná přes kolejiště a propojuje tak jižní břeh a stromy osázené náměstí před hlavním vstupem. Nabízí komplexní systém živých veřejných prostranství s flexibilními možnostmi využití včetně restaurací, kaváren a rozličných pobytových ploch. Vytváří tak novou, mnohovrstevnatou destinaci v Brně.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

Projekt byl výsledkem spolupráce mezi společností Snøhetta s interdisciplinárním týmem zahrnujícím krajinu a plánování CIVITAS, analýza a plánování 4ct, strukturální inženýring Thornton Tomasetti, návrh osvětlení Bartenbach, provoz Besch & Partner, environmentální design Atelier 10. Renderování a animace ZOA3D. Mezioborová spolupráce mezinárodního týmu architektů, urbanistů, krajinářských architektů stavebních inženýrů a dopravních specialistů. Navzdory fyzické vzdálenosti a práci z odlišných kontinentů jsme vytvořili těsně spolupracující tým odborníků. Na základě důkladného analytického poznání území jsme společně navrhli koncepci fungování celého objektu a jeho návazností na plánovanou novou čtvrť města. Důraz byl kladen zejména a celkovou udržitelnost a ekologii, a to jak ve volbě konstrukčních materiálů, tak v návrhu co nejefektivnějšího využití zdrojů zaručujících soběstačnost a nízkonákladovost provozu stavby.

Více o soutěží - 
www.kambrno.cz/novenadrazi/

ADRESA