MENU text
text

AKTUALITY

Šmeral/ Brno - Křenová

2018

Lidé

Servisy

Poradenství při rozvoji a transformaci, Analýza území a majetku

Klient

B.G.M. holding a.s.

Lokalita

Brno

Rozloha

10,6 ha

Spolupráce

Pelčák a partner architekti, s.r.o.

Záměrem projektu byla transformace stávajícího průmyslového areálu Šmeralových závodů v Brně na plnohodnotnou moderní městskou čtvrť. Pro tento záměr byla zpracována urbanistická ideová studie sloužící jako podklad podmětu k provedení změny územního plánu statutárního města Brna.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

Cílem projektu je umožnění transformace stávajícího průmyslového areálu, který leží v bezprostřední blízkosti brněnského centra, na plnohodnotnou městskou čtvrť smíšeného charakteru. Cílové funkční využití území je kombinací bydlení, služeb, veřejné vybavenosti a pracovních příležitostí, vše v rámci atraktivního moderního městském prostředí. Proto jsme vypracovali podrobnou analýzu území, identifikovali potenciály, navrhli diverzní scénáře rozvoje, jejich bilance a ekonomické prověření vybraných variant.

ADRESA