MENU text
text

AKTUALITY

Košice – Analýza strategických a koncepčních dokumentů a dat

2020

Lidé

Servisy

Koncepční a strategické plánování, Jak organizovat plánování

Klient

KOŠICE

Lokalita

Košice

Rozloha

24 280 ha

Analýza stavu strategických a koncepčních dokumentů je zásadním iniciačním krokem pro reorganizaci plánování ve městě. Je také vhodným prvním stupněm pro revizi dosavadního vývoje a skvělým výchozím bodem pro nastavení nového funkčního systému. Jedině tak může být rozvoj koordinován odborně a proaktivně s plným vědomím všech potřeb města. Město Košice nás oslovilo ve spolupráci se společností Creative Industry Košice (CIKE) pro základní inventarizaci stávajících strategických a koncepčních dokumentů pro účel zadání nového strategického plánu.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

CÍLE

Revize strategických a koncepčních dokumentů podává komplexní obraz o stavu plánování ve městě̌. Přehledně uvádí, s jakou strukturou, zdroji a tématy město pracuje, jakým způsobem a v jaké své organizační části. Našim cílem bylo identifikovat témata, kterými se Košice mají zabývat, najít skrze dokumenty slabá neřešená místa nebo chybějící datovou bázi.  

 

PŘÍSTUP

Analýza umožňuje vyhodnotit všechny dokumenty v kontextu, identifikovat potřebu aktualizace, duplicit či překrývání kompetencí. Kritériem pro vyhodnocení byla metodika AS[a]P – Analýza stavu a potenciálu území, která tvoří osnovu témat potřebných pro město Košice nejen z pohledu strategie. Matrix AS[a]P je nastaven jako zadání pro strategický plán, jehož záměr by měl obsáhnout právě všechna témata týkající se města.  

 

ŘEŠENÍ

Na základě znalosti aktuálního stavu jsme nastavili systém pro aktivní koordinaci dokumentů a jejich implementaci, aktualizaci a sběr dat a vyhodnocování jejich naplňování a efektivity. Celou systémovou multikriteriální analýzu strategických a koncepčních dokumentů jsme nakonec předložili v přehledném interaktivním analytickém dashboardu. Analýza dokumentů není pouze nástrojem, ale také přístupem k městu. Dobře skrze ni totiž zjistíme, jak o sobě město samotné přemýšlí a získáme komplexní obraz o stavu jeho plánování. 

Na samém počátku je potřebné formulovat vizi, která dokáže odpovědět na základní otázky. Proto si je nutné stanovit určitý „benchmark“ – třeba to, že Košice jako město chtějí být 2. nejlepší místo pro život za 15 let – a posléze si určit parametry, jejichž zlepšení povede k dosažení této stanovené příčky. Struktura matrice AS[a]P pro zadání strategického plánu je návodem, který ukazuje, jaká témata mají Košice revidovat při analýze svého stavu, definice potenciálu a nastavení budoucího rozvoje ve své strategii. 

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Analýza stavu strategických a koncepčních dokumentů; AS[a]P – Analýza stavu a potenciálu území. 

ADRESA