MENU text
text

AKTUALITY

Košice – Analýza strategických a koncepčních dokumentů a dat

2020

Lidé

Servisy

Koncepční a strategické plánování, Jak organizovat plánování

Klient

KOŠICE

Lokalita

Košice

Rozloha

24 280 ha

Analýza stavu strategických a koncepčních dokumentů je zásadním iniciačním krokem pro reorganizaci plánování ve městě. Je také vhodným prvním stupněm pro revizi dosavadního vývoje a skvělým výchozím bodem pro nastavení nového funkčního systému. Jedině tak může být rozvoj koordinován odborně a proaktivně s plným vědomím všech potřeb města. Město Košice nás oslovilo ve spolupráci se společností Creative Industry Košice (CIKE) pro základní inventarizaci stávajících strategických a koncepčních dokumentů pro účel zadání nového strategického plánu.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

Cílem analýzy byla revize strategických a koncepčních dokumentů. Revize přehledně uvádí, s jakou strukturou, zdroji a tématy město pracuje, jakým způsobem a v jaké své organizační části. Našim cílem bylo identifikovat témata, kterými se Košice mají zabývat, najít skrze dokumenty slabá neřešená místa nebo chybějící datovou bázi.

Na základě znalosti aktuálního stavu jsme nastavili systém pro aktivní koordinaci dokumentů a jejich implementaci, aktualizaci a sběr dat a vyhodnocování jejich naplňování a efektivity. Celou systémovou multikriteriální analýzu strategických a koncepčních dokumentů jsme nakonec předložili v přehledném interaktivním analytickém dashboardu. Analýza dokumentů není pouze nástrojem, ale také přístupem k městu. Dobře skrze ni totiž zjistíme, jak o sobě město samotné přemýšlí a získáme komplexní obraz o stavu jeho plánování.

ADRESA