MENU text
text

AKTUALITY

KAM Brno

2015

Lidé

Servisy

Jak organizovat plánování

Klient

Kancelář architekta města Brna, p.o.

Lokalita

Brno

Rozloha

Spolupráce

Jiří Plos

Kancelář architekta města Brna (KAM) je hlavní koncepční pracoviště města Brna v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města. Pracuje na novém územním plánu, navrhuje urbanistické a dopravní studie, připravuje architektonické a urbanistické soutěže, koordinuje probíhající projekty, pomáhá s tvorbou kultivovaných ulic, náměstí či parků. Zakladatel společnosti 4ct Tomáš Ctibor se podílel na transformaci Útvaru rozvoje hlavního města Prahy na progresivnější formát dnešního Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Své zkušenosti bohatě využil při ustanovení nové plánovací instituce – Kanceláře architekta města Brna. Kancelář je také výsledkem našeho dlouhodobého výzkumného projektu Jak organizovat plánování (JOP), který se detailně zabývá právě principy organizace evropského městského plánování.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

Pro KAM Brno jsme navrhli kompletní model organizace městského plánování a jeho strukturu v návaznosti fungování místní samosprávy a státní správy. Pomohli jsme nastavit zaměstnaneckou strukturu, role jednotlivých členů týmu a jejich kompetence, krátkodobý výhled pro fungování nejužšího týmu, stejně jako připravit rámcovou dlouhodobou strategii pro nového ředitele. KAM Brno od roku 2016 pod vedením ředitele Michala Sedláčka značně vyrostl – dnes zaměstnává přes 60 lidí.

ADRESA