MENU text
text

AKTUALITY

Jezero Milada

2020

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování

Klient

PKÚ

Lokalita

Ústí nad Labem

Rozloha

1035 ha

Spolupráce

Civitas, Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler, Coll Coll, ČZU fakulta životního prostředí, MIC, Atelier DPK, Ecoten, Altimapo, Ing. Marek Viskot

V soutěži o návrh celkového řešení okolí jezera Milada se náš tým umístil na 2. místě mezinárodní krajinářsko-urbanisticko-architektonické soutěži. Vizí návrhu je harmonická práce s prostorem, ve smyslu souhry všech krajinných elementů, ke kterým neodmyslitelně patří i člověk. Návrh směřuje k obnovení lidského měřítka krajiny. Naše vize je výrazně postavená na rozvíjení existujících aktivit v prostoru, ale i indikaci nových příležitostí, které mohou časem s místem navázat nový vztah. Jezero a jeho okolí nabízí místo pro aktivity všeho druhu. Voda, stávající cesty, i přibývající obtisky lidské přítomnosti, jsou vodítkem pro uspořádání prostoru. Víme, že každý zásah místo promění a bude potřeba na něj dále flexibilně reagovat.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

V návrhu pro nás bylo důležité vytvořit místo pro každého. Proto jsme se ptali těch, kteří již teď prostor zabydlují. Aktivní skupina kitesurferů i místní stánkaři, pro nás byli při tvorbě nápomocnými partnery. Tento přístup je pro nás důležité zachovat i v dalších fázích projektu. Naši vizi plánujeme vylaďovat, rozšiřovat a přizpůsobovat ve spolupráci místními zainteresovanými skupinami a veřejností v kontinuálním dialogu. Principem návrhu postupný vývoj v čase, v návaznosti na vývoj společnosti. Jen tak je podle nás možno vytvořit návrh reálný, udržitelný a přátelský. Všechny intervence navrhujeme s důrazem na vytváření vztahu k místu, který se bude dál rozvíjet.

Jezero, jako výjimečné bohatství, má potenciál stát se pro celý region velikým přínosem, nejen rekreačním, ale také ekologickým a ekonomickým. Budeme-li se o přírodu starat jako dobří správci a pomůžeme jíse zotavit po letech zanedbávání, můžeme sem postupně přivádět další návštěvníky, aby si odpočinuli, rozjímali, sportovali nebo se setkávali a prospěli tak i svému zdraví. Pobyt v přírodě vede ke zdravé mysli i srdci a vytváří vztah ke krajině a místu, který si lidé nesou po celý život.

ADRESA