MENU text
text

AKTUALITY

Jezero Milada

2020

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování

Klient

PKÚ

Lokalita

Ústí nad Labem

Rozloha

1035 ha

Spolupráce

Civitas, Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler, Coll Coll, ČZU fakulta životního prostředí, MIC, Atelier DPK, Ecoten, Altimapo, Ing. Marek Viskot

2. místo v mezinárodní krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěži o návrh celkového řešení okolí jezera Milada. Vizí návrhu je harmonická práce s prostorem, ve smyslu souhry všech krajinných elementů, ke kterým neodmyslitelně patří i člověk. Návrh směřuje k obnovení lidského měřítka krajiny. Naše vize je výrazně postavená na rozvíjení existujících aktivit v prostoru, ale i indikaci nových příležitostí, které mohou časem s místem navázat nový vztah. Jezero a jeho okolí nabízí místo pro aktivity všeho druhu. Vodní plochá láká k vodním vodní sportům i klidnému odpočinku na pláží. Okolní pozvolně se zvedající svahy nabízí prostor pro aktivní sporty, jako jízda na horských kolech či běh na lyžích. Údolní příroda a její cesty jsou vhodné pro silniční cyklistiku, bruslení, běh i klidné procházky proměnlivou krajinou rozmanitých biotopů. Široký potenciál místa v návrhu doplňujeme, nikoliv zásadně měníme. Voda, stávající cesty, i přibývající obtisky lidské přítomnosti, jsou vodítkem pro uspořádání prostoru. Víme, že každý zásah místo promění a bude potřeba na něj dále flexibilně reagovat.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

V návrhu pro nás bylo důležité vytvořit místo pro každého. Proto jsme se ptali těch, kteří již teď prostor zabydlují. Aktivní skupina kitesurferů i místní stánkaři, pro nás byli při tvorbě nápomocnými partnery. Tento přístup je pro nás důležité zachovat i v dalších fázích projektu. Naši vizi plánujeme vylaďovat, rozšiřovat a přizpůsobovat ve spolupráci místními zainteresovanými skupinami a veřejností v kontinuálním dialogu. Principem návrhu postupný vývoj v čase, v návaznosti na vývoj společnosti. Jen tak je podle nás možno vytvořit návrh reálný, udržitelný a přátelský. Všechny intervence navrhujeme s důrazem na vytváření vztahu k místu, který se bude dál rozvíjet.

Jezero, jako výjimečné bohatství, má potenciál stát se pro celý region velikým přínosem, nejen rekreačním, ale také ekologickým a ekonomickým. Budeme-li se o přírodu starat jako dobří správci a pomůžeme jíse zotavit po letech zanedbávání, můžeme sem postupně přivádět další návštěvníky, aby si odpočinuli, rozjímali, sportovali nebo se setkávali a prospěli tak i svému zdraví. Pobyt v přírodě vede ke zdravé mysli i srdci a vytváří vztah ke krajině a místu, který si lidé nesou po celý život.

Rozlehlost samotného jezera a jeho okolí umožní obyvatelům ze všech blízkých vesnic i měst vytvořit si oblíbené místo. Společné místo, které ho si budou vážit, starat se o něj a chránit je i okolní přírodu. Jezero Milada se stane součástí jejich domova, charakteristickým místem s mnoha tvářemi, které nabízí něco pro každého. Oblíbené místečko, oblíbenou pláž, oblíbenou procházku nebo oblíbenou trasu na projížďku na kole či běh. Každodenní život je rozmanitou mozaikou rozličných setkání, zkušeností, nálad a pocitů. Jestliže si představímě jezero Milada jako mozaiku ekosystémů a krajiny, budeme ji dál obohacovat a rozvíjet, i naše osobní životní mozaiky se stanou bohatšími.

ADRESA