MENU text
text

AKTUALITY

Inovační centrum Svatopetrská

2015

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

Top-in.cz, a. s.

Lokalita

Brno

Rozloha

1,33

Spolupráce

Architektonická Kancelář Burian Křivinka

Bývalý výrobní areál na kraji Brna byl pro 4ct výzvou, jak využít skrytých potenciálu cenného kontextu a vytvoření vysoce kvalitního obytného prostředí s nabídkou nových pracovních pozic a služeb. V úzké spolupráci s klientem 4ct identifikovalo potenciály území, zformulovala vizi a strategii. Ekonomické zhodnocení možných variant určilo směr, který 4ct implementovalo společně s týmem špičkových expertů naplnilo. Vize projektu byla realizována do první etapy a nyní výstavba pokračuje do další fáze.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

CÍLE

Cílem revitalizace bývalého areálu bylo identifikace a naplnění potřeb klienta a integrace areálu zpět do města. 4ct započalo proces postupné proměna uzavřeného výrobního areálu na otevřené městské prostředí s přítomností lidí v území během celého dne, a to díky kombinaci vzájemně se podporujících funkcí – administrativy, bydlení, prodeje a služeb, rekreace a trávení volného času. Důležitým aspektem proměny areálu bylo odstranění plechového plotu, zpřístupnění a prostupnost areálu i jeho vizuální propojení s okolím a říčkou Ponávkou. 

 

PŘÍSTUP

4ct vúzké spolupráci sklientem formulovalo vizi na základě detailní analytické báze a identifikace kontextu a potřeb města. Na základě výborné znalosti prostředí a kontextu, kde vždy korelují, jak trvale přítomné hodnoty místa stržními, 4ct vytvořilo optimální scénář rozvoje. Realizovatelnost scénáře musí být vždy vyhodnocena skrze ekonomickou efektivitu tak, aby přidaná hodnota byla vztažena kpoptávce cílového uživatele projektu, tak města. Pouze stímto vědomím a vazbami lze nastavit strategii pro úspěšný projekt tak, aby pružně reagovala na akcelerující vývoj společnosti a jejich potřeb. Dle nastavené strategie byl projekt pod koordinací 4ct zadání a zpracován architektonickými týmu a doveden kúspěšné realizaci první etapy projektu. 

 

ŘEŠENÍ

Inovační centrum Svatopetrská je jeden z pilotních projektů, které definovali principy práce 4ct a metodiky, která vede k úspěšnému, udržitelnému a odolnému rozvoji naších měst a prostředí. Vedle rekonstrukce a nového využití dvou největších stávajících objektů navrhovala studie i dostavbu území – a to jednak s cílem dosáhnout požadované městotvorné funkční rozmanitosti a také doplnit stavební objemy ve vztahu k charakteru a poloze areálu (na městské radiále prakticky v pěší dostupnosti historického jádra města). Nově doplněné průčelí mělo podpořit proměnu území s charakterem periferie do podoby prostorově vymezených městských prostranství – městského bulváru, zklidněné ulice a náměstí. 

Na základě studie byla revitalizace areálu provedena ve energeticky udržitelnější formě a bylo použito vícezdrojové financování formou dotace z OP PIK. Konkrétně se jednalo o zvýšení energetické efektivnosti budovy C. 

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Aktualizace a detailní analýza možností trhů ve vztahu k areálu Svatopetrská; nastavení strategie udržitelnosti a rozvoje areálu, jak z pohledu okamžitých, průběžných, ale i dlouhodobě udržitelných výnosů. Podrobná analýza stavu areálu, identifikace potenciálů rozvoje areálu; vyhodnocení ekonomiky objektů s agregací do zón; identifikace a základní posouzení konkurence; modelace scénářů rozvoje; Identifikace ostatních vlivů na realizovatelnost záměru; bilanční vyhodnocení variantních scénářů, mediace záměru se zástupci městské samosprávy. 

ADRESA