MENU text
text

AKTUALITY

Ekonomické posouzení areálu FSIK METAL

2020

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

Statutární město Brno

Lokalita

Brno

Rozloha

3,1 ha

Spolupráce

offland

Účelem projektu „Ekonomické posouzení bývalého areálu FSIK METAL“ je prověřit budoucí potenciál lokality a poskytnout přesnější informace pro rozhodování o dalším postupu a pozici vlastníka – Statutárního města Brna. Pro ověření možností města v rozvoji lokality před definicí konkrétní vize byly zjištěny mantinely nastavené limity využití území, urbánním kontextem a tržními podmínkami. Byly prověřeny dva základní scénáře a jejich čtyři subvarianty. Tyto scénáře byly následně vyhodnoceny z hlediska elementární ekonomické evaluace pro nalezení bodu zvratu jako indikátoru proveditelnosti a investiční atraktivity.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

Území se nachází v zóně budoucí transformace bezprecedentního rozsahu. Nárůst hrubých podlažních ploch v docházkové vzdálenosti 15 minut jsme v rámci analýzy vypočetli na +3 398 000 m2 využitelné smíšené plochy, což může znamenat: + 53 200 nových obyvatel, + 1880 nových jednotek služeb a obchodu v parteru nebo také: + 132 522 automobilů denně, + 7 580 895 CZK v ročních výdajích na provoz a údržbu veřejného prostoru. Tento výčet slouží pro ilustraci míry nejistoty budoucího vývoje ve střednědobém horizontu.

Území neoddělitelně prochází velkými změnami infrastrukturálních staveb – výstavba Nového nádraží má důsledky na celou Brněnskou dopravní síť, ale i pozitivní vliv na „odemčení“ rozvojových lokalit, zahraniční dostupnosti a tím i zvýšením relativní důležitosti na meziměstské síti středoevropských urbánních celků a regionů.

ADRESA