MENU text
text

AKTUALITY

Cukrovar Šlapanice

2021

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

Město Šlapanice

Lokalita

Šlapanice

Rozloha

6 ha

Spolupráce

studioLibre, Šmídová Landscape Architects

Cílem urbanisticko-architektonické soutěže bylo nalézt podobu nového centra města Šlapanice. Šlapanice se nachází necelých deset kilometrů jihovýchodně od Brna a v roce 2018 mělo necelých 7 500 obyvatel. Novým srdcem města se má stát území bývalého cukrovaru. Z bývalé sýpky se má stát společenské centrum a její okolí by se mělo lépe propojit se zbytkem města. Cílem soutěže bylo navrhnout především způsob využití celého území, najít vhodné prostorové uspořádání a pro navrženou koncepci připravit ekonomický scénář rozvoje.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

Společně se studioLibre a Šmídová Landscape Architects jsme se v našem návrhu snažili nalézt optimální míru využití území a naplnění jeho potenciálů, při zachování historické stopy místa, původních hodnot a kvalit místa. Komě povinně zachovávané sýpky a komína, pracujeme také s industriálními „artefakty“, elementy i místy v územím, které v max. možné míře zapojujeme do krajinářského řešení a urbanistického detailu.

Koncepce je založena na dvou hlavních veřejných prostranstvích, kterými jsou náměstí s kulturně-společenským centrem („sýpka“) a park při nábřeží. Hledali jsme takové řešení, které přirozeně naváže na rozmanitou urbánní strukturu Šlapanic a které bariéru v podobě uzavřeného industriálního areálu promění na spojovací místo a centrum města.

Klíčem k úspěšnému rozvoji a transformaci takto rozsáhlého území (brownfieldu) je dobrá znalost ekonomického aspektu návrhu, propracovaná strategie rozvoje a fungující obchodní model rozvoje. Pro potřeby soutěže bylo zpracována ekonomická valuace návrhu s cílem nalézt optimální balanc mezi investicemi soukromého a veřejného sektoru. Byla navržena strategie rozvoje včetně návrhu etapizace, rozdělení investičního zatížení v čase a návrhu obchodního modelu s ověřením možností financování rozvoje.

ADRESA