MENU text
text

AKTUALITY

Vitalii vystudoval doktorský studijní program na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Působil jako řešitel několika mezinárodních vědeckých projektů. Jeho hlavním zájmem byly vícekriteriální analýzy velkých systémů s ohledem na jejich udržitelnou existenci a rozvoj. Podílel se také na vývoji nástrojů pro analýzy prostorových dat v prostředí GIS.  

 

Vitalii působil v několika IT společnostech na pozici Software Engineer, kde měl na starosti vývoj nástrojů a aplikaci pro různé firmy. Zajímá se o moderní technologie, zejména o Machine learning a Data Science.